РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 6

Тема. Перенос слів із буквами й та ь


Мета: закріплювати вміння ділити слова з літерами й та ь для переносу з рядка в рядок; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати логічне мислення, вміння слухати; виховувати бажання працювати парами, самокритично оцінювати свою роботу.

Обладнання: предметні малюнки райдуги, зайчика, долоні, соловейка.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 30)

— Прочитайте загадку й відгадку. Дзвінко вимовляйте звуки [д] і [д’].

— Що вам допомогло відгадати загадку?

— Які овочі достигають у вересні? Які з них вам доводилося допомагати збирати?

2. Хвилинка чистопису

І Ї О Ю Юрасик

— Доберіть слова, використовуючи дані літери. (Іван, Ірина, Ївга, Ольга, Одеса, Юлія, Юрмала) Чому всі слова написані з великої букви?

— Коли ще завжди пишемо велику букву? (На початку речення)

— Складіть з одним із цих слів речення і запишіть.

— Поділіть ці слова для переносу. Які з них переносити не можна? Яке правило нам це говорить?


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні закріпимо вміння ділити слова для переносу і звернемо особливу увагу на поділ слів з й та ь. Також пригадаємо правопис вивчених словникових слів, відгадуватимемо загадки.


IV. Повторення й поглиблення вивченого

1. Колективна робота (вправа 31)

— Прочитайте загадку. Якими різними словами в нашій мові називають відгадку?

— Усно поділіть для переносу слова веселка, райдуга, тільки.

— Прочитайте правило на с. 15 і перевірте, чи правильно виконали завдання.

— Отже, як правильно треба переносити слова з літерами й чи ь?

2. Робота парами (вправа 32)

— Прочитайте і спишіть слова, поділяючи їх для переносу одним із способів. Порівняйте, чи правильно ви виконали роботу.

— Яке слово не можна поділити для переносу?

— Які імена не можна поділити для переносу?

3. Фізкультхвилинка

4. Словниковий диктант

Літера, замок, читання, вересень, виразно.

— Підкресліть букви, на які в цих словах треба звернути особливу увагу.

5. Словникова робота (вправа 23)

— Утворіть слова з перших складів поданих слів. Для цього працюйте так:

1) прочитайте слово й усно поділіть на склади;

2) вимовте перший склад;

3) вимовте перші склади в усіх словах рядка;

4) запишіть утворене слово.

— Яке із написаних вами слів не можна поділити для переносу?

6. Відгадування загадок

✵ Улітку сіренький,

А взимку біленький.

Довгі вуха має,

Швидко в ліс стрибає. (Зайчик)

✵ Я маленький, я вухатий,

Мене легко залякати.

Я стрибаю, я тікаю,

Дуже куций хвостик маю. (Зайчик)

✵ В мене є великий хист,

Я співаю, як артист.

Спів мій радісний усюди

Дуже люблять усі люди. (Соловейко)

✵ У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я. (Пальці)

— Запишіть слова-відгадки й поділіть їх для переносу. Самостійна робота (вправа 84).


V. Підсумок уроку

— Яким правилом ви користувалися, ділячи для переносу слова-відгадки?

— Які ще правила переносу слів із рядка в рядок в рядок ви знаєте?


VI. Домашнє завдання з інструктажем

Правило на с. 15, вправа 34.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити