РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 69

Тема. Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами


Мета: поглиблювати знання про дієслова; розвивати в учнів уміння добирати дієслова, близькі та протилежні за значенням; вчити вживати дієслова-синоніми у власному мовленні; збагачувати лексичний запас учнів; учити складати розповідь за серією малюнків, використовуючи опорні слова та вислови; виховувати бажання допомагати слабшим.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 15)

— Прочитайте прислів’я, що ви утворили. (Праця годує, праця одягає, праця зігріває, на розум наставляє. Дружно працювати — втоми не знати. Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Робиш наспіх — зробиш насміх.)

— Як ви їх розумієте?

— Усно поставте запитання до слів — назв дій. (Що робить? — годує, одягає, зігріває, наставляє; що робити? — працювати, не знати; що робити?— жити, робити; що робить? — не хоче; що робиш? — робиш; що зробиш? — зробиш.)

2. Колективна робота з підручником (вправа 21)

— Розкажіть, дібравши з довідки потрібні слова, що чим роблять. (Сокирою рубають. Косою косять. Лопатою копають. Серпом жнуть. Плугом орють. Граблями загрібають. Ножицями ріжуть. Пилкою пиляють.)

3. Хвилинка чистопису

— Напишіть рядок з’єднань гр пл ко й утворіть слова — назви дій. (Гребти, гризти, пливти, плести, косити)


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Щоб слова були влучними, а мова — барвистою, сьогодні ми будемо вчитися добирати необхідні за змістом слова: близькі й протилежні за значенням. Також будемо вчитися складати розповідь за малюнками та опорними словами.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Пошукова робота

— Складіть одне речення з двома словами із вправи 21, використовуючи слово а. (Сокирою рубають, а пилкою пиляють.)

— У чому особливість цих речень? (У них є протиставлення.)

— А чи можна парою слів виразити протиставлення? (День — ніч, радість — смуток, далекий — близький, давати — брати)

— Наведіть такі приклади назв дій. (Вечоріє — світає, піднімається — опускається, розважається — нудьгує, плаче — сміється)

— Якщо ж є слова, протилежні за значенням, то, напевно, є і близькі. Наприклад, які? (Широкий, безмежний; радий, задоволений; світити, сяяти; гратися, розважатися)

— Назви дій теж бувають як протилежні, так і близькі за значенням. Давайте спробуємо замінити слово — назву дій у реченні «Чого ти тут ходиш?» Зважте на настрій, ставлення, коли звертатиметеся до когось, і спитайте.

— Чого ти тут ходиш? (Швендяєш, бродиш, вештаєшся, бейкаєшся, снуєш)

— Чого ти тут бігаєш? (Сновигаєш, носишся, гасаєш)

2. Фізкультхвилинка

3. Колективна робота з підручником (вправи 22 і 23)

— Прочитайте текст і скажіть, що ви думаєте про поведінку дітей. (Вчинки дітей жорстокі та бездушні.)

— Знайдіть зачин, основну частину, кінцівку тексту.

— Випишіть назви дій і підкресліть слова, що відповідають на питання що зробить? що зроблять?

— Як ви зрозуміли значення слова глузувати? Як можна сказати інакше? (Знущатися, насміхатися)


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 24)

— Які слова ви підкреслили? Зачитайте їх і поставте до них питання. (Що робити? — плакати, що робила? — сміялась)

— Про що розповідає поетеса у вірші? (З дитинства була гордою і ніколи не пасувала перед труднощами і болем.)

— Який вислів у вірші близький за значенням до виразу дуже боліло? (В серце біль доходив.)

2. Колективна творча робота (вправа 19)

— Розгляньте малюнки і розкажіть, як діти ліпили снігову бабу. Що вони робили спочатку, а що — потім?

— У розповіді використовуйте подані вирази і слова.

— Зверніть увагу, який у дітей настрій? (У дітей радісний настрій.) Давайте запишемо це речення.


VI. Підсумок уроку

— Наведіть приклади слів — назв дій, близьких за значенням.

— Наведіть приклади слів — назв дій, протилежних за значенням.

— Навіщо ми використовуємо слова, близькі та протилежні за значенням? (Щоб наша мова була влучною, точною, барвистою)


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 25.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити