РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 77

Тема. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів


Мета: учити спостерігати за однаковим написанням коренів у споріднених словах; формувати вміння виділяти корінь у спільнокореневих словах; розвивати спостережливість; виховувати увагу й наполегливість.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 55)

— Прочитайте текст, який ви записали.

— Назвіть споріднені слова і корінь у них.

— Яке речення з тексту відповідає цій схемі?

image22

(З чагарників до озера пробиралася сім’я.)

2. Хвилинка чистопису

да дій во

— Запишіть ці склади.

— Утворіть із них слова і перевірте, чи є вони спорідненими.

— Чому ви так думаєте? (Вода і водій не є спорідненими словами, бо значення коренів різне. У слові вода корінь , пов’язаний у споріднених словах із водою: водичка, водяний. А у слові водій корінь  — пов’язаний із водінням: водити, проводити, доводити, заводити, відводити.)III. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота з підручником (вправа 56)

— Запишіть слова літо і літак. Позначте в них спільну частину і скажіть, чи є ці слова спорідненими. Чому?

— Прочитайте додатковий теоретичний матеріал на с. 28.

— З’ясуйте, які з поданих нижче слів є спорідненими.

— Спишіть парами лише споріднені слова й позначте в них корінь.

— У яких словах спільні частини тільки звучать і пишуться однаково, але значення мають різне? (Гора — горіти)

2. Робота з картками за варіантами

— Із групи слів виберіть спільнокореневі та визначте корінь.

3. Фізкультхвилинка

4. Творча робота (вправа 57)

— Розгляньте малюнки і запишіть назви зображених предметів у три стовпчики.

Годинник   Шпаківня   Голубник

— Чому ці предмети так називаються? (Годинник показує час, тобто години; шпаківня — житло шпаків; голубник — будиночок для голубів.)

— Доберіть до кожного слова спільнокореневі і запишіть їх.

— Позначте у словах кожного стовпчика корінь (спільну частину).


IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 58)

— Прочитайте і спишіть вірш.

— На які питання відповідають виділені слова і що вони називають? (Яснесенький, тихесенький, малесенький — який?, називають ознаку предмета.)

— Користуючись поясненням у додатковому теоретичному матеріалі на с. 29, визначте корінь у словах яснесенький, малесенький.

2. Гра «Хто більше?» (вправа 59)

— Доберіть спільнокореневі слова — назву предмета, назву ознаки і назву дії — з коренем  (Зима, зимонька, зимка, зимівля, озимина; зимній, зимовий, зимувати, дозимувати, перезимувати)

— Визначте переможців!


V. Підсумок уроку

— Які слова є спорідненими?

— Чи достатньо тільки однакового написання коренів, аби вважати слова спільнокореневими?

— Наведіть приклади споріднених слів. Який у них корінь?

— Чому горе і гора не є спорідненими? А сніг і сніжок?

— Що треба зробити, щоб правильно визначити корінь у словах?


VI. Домашнє завдання з інструктажем

Додатковий теоретичний матеріал на с. 28, 29, вправа 60.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити