РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 78

Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови


Мета: закріплювати знання про іменники, прикметники, дієслова (без зазначення термінів); добирати спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови, визначати в них корінь; розширювати лексичний запас учнів; виховувати шанобливе ставлення до народних символів України.

Обладнання: заготовки для виконання вправи 64.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 60)

— Прочитайте, як ви замінили кожний вислів одним словом. (Служити, косити, рибалити, дарувати, лікуватися, голосувати)

— Назвіть корені у споріднених словах.

— Як ви поділили для переносу слова нести і здіймати?

— Що називають коренем?

— Які слова є спільнокореневими?

— Як правильно визначити корінь?

2. Хвилинка чистопису

ол ов яч листячко

— Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Голова, солома, сова, стовп, морячка, бурячок)

— Назвіть споріднені слова до слова морячка. Визначте в них корінь.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні навчимося добирати споріднені слова, що називають ознаки, предмети та їх дії. Також пригадаємо назви місяців і зробимо висновок, як вони отримали свої назви.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 61)

— До поданих назв дій доберіть назви предметів та назви ознак.

— Запишіть за зразком і визначте корені слів.

2. Коментоване письмо (вправа 62)

— Прочитайте. Виділені слова замініть спільнокореневими і запишіть. Визначте корені слів.

3. Робота з віршем (вправа 63)

— Прочитайте вірш й знайдіть слова — назви дій.

— Як ви розумієте значення цих слів?

— Випишіть парами спільнокореневі слова.

— До яких слів у вірші немає спільнокореневих?

— Назви ще яких місяців можна пояснити за допомогою споріднених слів?

4. Фізкультхвилинка

5. Гра «Зниклі місяці» (вправа 64)

— Візьміть заготовки, які лежать у вас на партах, і допишіть корені слів так, щоб утворилися назви місяців.

— Яких місяців серед записаних немає? (Лютий, листопад)

— Який місяць зиму починає, а який — кінчає? Запишіть відповідь за схемою

Грудень _________ _________, а _________ _________.

6. Самостійна робота (вправа 65)

— Яка відмінність у значенні слів лівого і правого стовпчиків?

— Спишіть і позначте у словах корінь.

7. Колективна робота (вправа 66)

— До поданих слів — назв предметів допишіть спільнокореневі слова — назви дій та назви ознак.

— З яким словом — назвою предмета можна сполучити всі три назви ознак?

— Що ви можете розказати про розповідні, питальні й спонукальні речення?


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 67)

2. Колективна робота (вправа 68)

— Прочитайте вірш мовчки й підготуйтеся до виразного читання.

— З чого видно, що тополі тяжко жилося в чужому краю, що їй дуже хотілося повернутися в Україну?

— Тополя — це рослина, яка символізує Україну. А які ще символи нашої держави ви знаєте?

— Про інші народні символи України ви дізнаєтесь у ході виконання домашньої вправи. Пам’ятайте, що наше ставлення до них повинне бути шанобливим.

— Знайдіть і виразно прочитайте питальні й спонукальні речення.

— Випишіть з вірша пестливі назви предметів. До виділених слів доберіть і запишіть спільнокореневі.

3. Робота з віршем (вправа 70)

— Вивчіть вірш напам’ять.

— Правильно запишіть слово, в якому пропущено букву. Доберіть до нього спільнокореневі слова, що відповідають на питання хто? та який?


VI. Підсумок уроку

— Що називається коренем слів?

— Які слова є спорідненими до слова праця? Визначте в них корінь.

— Які символи України ви знаєте?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 71. Зверніть особливу увагу на рослини - символи України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити