РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 79

Тема. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням


Мета: поглиблювати знання учнів про істотні ознаки спільнокореневих слів; вчити розрізняти спільнокореневі слова та слова, близькі за значенням; удосконалювати вміння добирати спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови, і виділяти корінь; формувати увагу до лексичного значення слова; виховувати наполегливість та оптимізм.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань


1. Перевірка домашнього завдання (вправа 71)

— Як ви змінили виділені слова, щоб вони відповідали на питання хто?, і які споріднені слова дописали?

— Від якого слова, на ваш погляд, утворилося слово Батьківщина? (Від слів батько, батечко)

— Навіть рослини — символи України. (Калина, тополя, верба, пшениця)

— Чи є спільнокореневими слова татусь і батько? (Ні, бо

2. Хвилинка чистопису (вправа 71)

Че Ль Ки Чернігів

— Від поданих слів цієї вправи утворіть спільнокореневі за зразком. (Львів — львівський, Київ — київський, Харків — харківський, Чернігів — чернігівський, Житомир — житомирський, Полтава — полтавський)

— Із двома словами (на вибір) складіть речення. (Діти з Харкова поїхали на екскурсію до Львова.)


III. Мотивація навчальної діяльності

— Сьогодні ми з’ясуємо, чи є спільнокореневими слова, близькі за значенням. Також удосконалюватимемо вміння добирати споріднені слова й визначати в них корінь.


IV. Систематизація та узагальнення вивченого

1. Колективна робота з підручником (вправа 75)

— Прочитайте речення. Знайдіть у них слова, близькі за значенням. Чи є вони спільнокореневими? (Пастух, чередник, чабан, вівчар. Ні.)

— Дійсно, ці слова не є спільнокореневими, хоч і позначають один і той же предмет, але корені в них різні, тобто у назвах предметів немає спільної частини.

— Запишемо ці слова, але спільної частини позначити не зможемо, бо її немає.

— Випишіть споріднені слова й доберіть до них самостійно ще відповідники, визначте корінь.

— Розгляньте таблицю на с. 35.

— Який висновок можемо зробити? (Слова, близькі за значенням, не є спорідненими, бо не мають спільної частини — кореня. Спільнокореневі слова завжди мають спільний корінь.)

2. Творча робота (за варіантами)

— Утворіть групи споріднених слів. Визначте в них корінь.

I варіант — школа, дім, калина, листок. (Шкільний, школяр; домовик, домашній; калинонька, калиновий; листок, листяний)

II варіант — мова, море, людина, береза. (Мовний, мовити; моряк, морський; людський, людство; березовий, березень)

III варіант — веселий, класний, лісовий. (Весело, веселити; клас, класно; ліс, лісовичок)

— Найкращий творець — той, хто зібрав такі слова, яких немає в інших учнів, але є в українському словнику.

3. Самостійна робота (вправа 73)

— Зіставте свою роботу із виконаним на дошці.

— Що не збігається? Чому?

— Написання яких слів ви перевіряли за правилом?

— А коли треба перевіряти написання за словником і за яким?


V. Підсумок уроку

— Які слова називаються спорідненими? Чому? Наведіть приклади.

— Що ми дізналися нового про слова, близькі за значенням?

— Що треба зробити, щоб визначити у словах корінь?

— Чи завжди частини слів, що вимовляються й пишуться однаково, є спільним для цих слів коренем?

— У якій низці слова спільнокореневі?

✵ Сміливий, безстрашний, хоробрий;

✵ літо, літак, літера;

✵ зима, зимовий, перезимувати.


VI. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 76.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити