РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 84

Тема. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу).

Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг


Мета: з’ясувати спосіб творення голосних звуків і позначення їх на письмі буквами я, ю, є, ї; сформувати вміння визначати кількість складів за кількістю голосних звуків; вчити правильно переносити із рядка в рядок слова з буквосполученням йо; навчити правильно вимовляти й писати слова обрій, горизонт, виднокруг.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 87)

Прочитайте записані за алфавітом утворені слова з коренями -чер-, -дит-, -дуб-, -чит-.

— Які ви склали з ними речення?

2. Хвилинка чистопису

а е и і о у я ю є ї

— Запишіть буквений ряд. Скільки тут букв? (Десять)

— Що ви знаєте про них? (Позначають голосні звуки)

— Доберіть слова, щоб написані букви позначали наголошені звуки. (Сосна, небо, риба, літо, озеро, суп, яблуко, юшка, Єва, їжа)

— Назвіть наголошені звуки.

— Скільки тут різних звуків? (Шість)

— Ви, напевно, здогадалися, що це всі голосні звуки української мови.


III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

— Ще в 1 класі ми знайомилися з голосними звуками української мови і буквами, що їх позначають. Таких звуків, дійсно, шість, а букв — десять. Сьогодні ж ми з’ясуємо, коли букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а коли — один, як переносити слова з буквосполученням йо, як правильно писати слова виднокруг, горизонт та обрій і що вони означають.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективне складання звукових моделей слів. Пошукова робота

— Складіть звукові моделі слів, виходячи до дошки ланцюжком.— Розгляньте слова першого рядка і скажіть, яка літера повторюється. (Літера я)

— Які звуки вона позначає в цих словах? ([а], [йа], [йа])

— А чим цікавий другий рядок? (У словах повторюється літера ю, яка позначає звуки [у], [йу], [йу].)

— А в третьому? (Літера є позначає звуки [е], [йе], [йе].)

— Що ви помітили? (У першому стовпчику літери я, ю, є позначають один звук, а в другому і третьому — по два.)

— Пильно придивіться, коли так відбувається. (Я, ю, є позначають два звуки, коли стоять на початку слова або після голосного.)

— Правильно, діти. Інакше кажучи, букви я, ю, є позначають два звуки, якщо стоять на початку складу: чи-та-[йе], сво-[йа], спі-ва-[йу].

— А що ж із четвертим рядком слів? (Там повторюється літера ї, котра завжди позначає два звуки [йі].)

— Отож, літера ї (де б не стояла) — на початку, в середині чи в кінці слова — завжди позначає два звуки — [йі].

2. Колективна робота з підручником (вправа 90)

— Прочитайте слова, протяжно вимовляючи останній голосний звук, і запишіть букву, якою він позначений.

[а] — а

[а] — я

[о] — о

[у] — у

[у] — ю

[е] — е

[е] — е

[и] — и

[і] — і

[і] — ї

— Який висновок можна зробити? (Голосних звуків в українській мові — 6, а букв на їх позначення — 10.)

— Прочитайте правило на с. 41 і запам’ятайте його.

3. Словникова робота

— Чи знайомі вам слова обрій, горизонт, виднокруг?

— Прочитайте їх у рамочці на с. 40.

— Ці три слова означають простір, який постає перед очима. Особливо цікаво спостерігати це на відкритій місцевості, тобто в полі, на морі, коли видно, де нібито земля сходиться з небом.

— Складіть із цими словами речення й запишіть.

— Слова обрій, горизонт і виднокруг ... (близькі за значенням).

4. Фізкультхвилинка

5. Коментоване письмо (вправа 96)

— Прочитайте слова. Вимовте всі звуки і назвіть букви.

— Якими буквами позначається сполучення звуків [йо]? (Йо)

— Поділіть слова для переносу. (Ра-йон, Йо-сип, га-йок)

— Наведіть власні приклади. (Бо-йо-вий, ма-йор, га-йо-чок)

— Прочитайте друге правило на с. 42. Запам’ятайте його.


V. Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота за варіантами (вправа 97)

— Прочитайте слова і знайдіть ті, які можна пов’язати за змістом. Запишіть утворені словосполучення. Підкресліть буквосполучення йо. (Майорить прапор, підйомний кран, гайові квіти, серйозна розмова)

— Поділіть для переносу слова гайові, серйозна. (Га-йо-ві, сер-йоз-на)


VI. Підсумок уроку

— Скільки голосних звуків в українській мові і які?

— А букв, які позначають ці звуки на письмі? Назвіть їх.

— Коли букви я, ю, є, ї позначають два звуки?

— Яка буква завжди позначає два звуки?

— Як треба переносити слова з буквосполученням йо?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 41, 42; вправа 82.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити