РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 87

Тема. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів


Мета: поглиблювати знання про наголос і його роль у мовленні; добирати слова, протилежні за значенням, слова, однакові за звучанням і написанням; виховувати любов до природи, до її краси.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 114)

— Прочитайте слова. Як вони наголошуються?

— Запам’ятайте правильну вимову цих слів.

2. Хвилинка чистопису

ор ло ді понеділок

— Запишіть із цими буквосполученнями слова. (Корова, молоко, діти). Підкресліть дані буквосполучення.

— Позначте у словах наголоси.


III. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота з підручником (вправа 115)

— Прочитайте текст, звертаючи увагу на вимову виділених слів.

— Випишіть слова, які відповідають на питання яка?

— Підкресліть слова, протилежні за значенням. (Стара, нова, біленька, чистенька)

— Поясніть значення виділених слів. (На березі (білокорій) — на дереві, на березі (річки) — біля річки)

— Хоча й пишуться виділені слова однаково, але вимовляють їх по-різному. Тому в деяких словах лише наголос допомагає розрізнити їхні значення: дорога — дорога, брати — брати. Тож будьте уважні до правильного наголошення слів, бо помилка може зіграти злий жарт. Наприклад: «Діти купалися в річці і засмагали на березі», а не «Діти купалися в річці, а засмагали на березі».

— Діти, а які предмети називають словом котики? (Тваринок: «Котики грілися на сонечку і мурчали». Бруньки: «На вербі з’явилися перші пухнасті котики».)

— Із такими словами, як котики, треба бути пильними, бо їхнє значення можна з’ясувати тільки за змістом у реченні, а не за словом окремо.

2. Письмо по пам’яті (вправа 116)

— Прочитайте і вивчіть скоромовку напам’ять. Розкажіть її одне одному.

— Запишіть по пам’яті і перевірте написане за підручником.

— Поставте знак наголосу в словах. Як ви розумієте значення слів сорок сорок? (Прийшла не одна пташка сорока, не п’ять сорок, а сорок сорок!)

3. Робота з загадкою (вправа 118)

— Розгляньте малюнки. Який із зображених предметів є відгадкою до загадки «Не гавкає, а в дім не пускає»? (Замок)

— Запишіть назви зображених предметів і позначте наголос. (Замок, замок)

4. Фізкультхвилинка


IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Зорово-слуховий диктант

— Я читатиму й показуватиму картку із записаним реченням, а ви звертайте увагу на виділений червоним кольором день тижня і записуйте речення в зошит.

Понеділок — перший день тижня.

Середа — третій день тижня.

Четвер — четвертий день тижня.

Неділя — сьомий день тижня.

У виділених словах поставте наголос і підкресліть ненаголошені склади. Звірте свої записи з картками. Виправте помилки. Запам’ятайте написання днів тижня!

2. Самостійна робота (вправа 117)

— Які речення ви склали? (Тату, коси, поки сонце не пече. До школи треба обов’язково брати щоденник.)

— Яке слово протилежне за значенням до слова дорога? (Дешева)


V. Підсумок уроку

— Про яку особливість наголосу ви сьогодні дізналися? Наведіть приклади.

— Як можна розрізнити значення слова ключ? (За змістом речення. Ключ від дверей Марійка загубила. Ключ журавлів виднівся високо в небі.)

— Вимовте по складах, як писатимете назви днів тижня.


VI. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 119.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити