РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 89

Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень


Мета: формувати вміння правильно вимовляти й писати слова з ненаголошеними голосними е, и в корені слова; вчити розпізнавати слова, які треба перевіряти; вчити добирати перевірні слова; виховувати щирість і доброту.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 119)

— Прочитайте виділені слова і назвіть наголошені склади. Поставте запитання.

— Прочитайте загадку. У якому реченні сховалася відгадка до неї?

2. Хвилинка чистопису

це оз бо озерце

— Утвори й запиши слова з написаними буквосполученнями. (Відерце, мороз, турбота)

— Визнач наголос у записаних словах.


III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

— Добери споріднене слово до слова озерце. (Озеро)

— Яку літеру треба писати після з? Чому? Про це ми й дізнаємося на уроці.

Також ми дізнаємося, як розпізнати слово, правопис якого треба перевіряти, як грамотно вимовляти ненаголошені голосні в корені, вчитимемось добирати перевірні слова.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота з підручником (вправи 120, 122)

— Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, позначте наголос. (Небо, рибам, озерце, серце)

— Вимовте наголошені звуки.

— Уважно прочитайте правило на с. 53 і запам’ятайте його.

— Правильно вимовте голосні звуки в ненаголошених складах у словах вправи 122. Спишіть слова.

— Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]? (Літерою е)

— Якою літерою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]? (Буквою и)

— Як же взнати, коли яку букву писати?

2. Пошукова робота (вправа 125)

— Запишіть у стовпчик назви предметів, зображених на перших двох малюнках. Якщо не знаєте, яку букву писати, — пропустіть її. (Серпи, гриби)

— У другий стовпчик запишіть назви предметів з третього і четвертого малюнків. (Серп, гриб)

— Чи зможете тепер зробити висновок, які букви треба писати у словах першого стовпчика? (Яку букву пишемо в назві одного предмета, таку і в назві багатьох таких предметів.)

— Складіть зі словами серпи, гриби речення і запишіть їх. (Серпи були гострі. Ми ходили в ліс по гриби та ягоди.)

— Прочитайте вголос рядки споріднених слів у вправі 127.

— Поміркуйте, яке слово кожного ряду допоможе нам вставити пропущену букву. (Риба, гречка)

— Чому? (Бо в цих словах пропущені голосні під наголосом, а тому вимовляються чітко.)

— Отже, як дізнатися, яку букву треба писати в ненаголошеному складі? (Змінити слово або дібрати споріднене так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним.)

— Звірте свій висновок з правилом і запам’ятайте його.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Усна колективна робота (вправа 128)

— Написання яких слів не треба було перевіряти? Чому?

— Як можна перевірити написання інших слів? Розгляньмо таблицю. Зверніть увагу, що весна — весни — це не споріднені слова, а лише змінене слово весна (тобто форма цього слова).

2. Коментоване письмо (вправи 124, 126)

Додатково: вправа 125.


VI. Підсумок уроку

— Як перевірити ненаголошений голосний у корені?

— Як треба вимовляти ненаголошений [е]? А [и]?

— Написання яких слів з [е], [и] перевіряти не треба?


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 53 і 56, вправа 129.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити