РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 9

Тема. Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь


Мета: повторити й вдосконалити знання про будову речення; закріплювати вміння починати писати речення з великої букви; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати працелюбність і старанність у роботі.

Обладнання: предметні малюнки ведмедя, помідорів, цибулі.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 39)

— Чому лебеді тривожно курликали? Знайдіть відповідь у тексті і розкажіть про це своїми словами.

— Як ви поділили виділені слова для переносу? Прочитайте.

— Яке речення, на вашу думку, відповідає даній схемі? Прочитайте, що ви записали.

2. Хвилинка чистопису

Б щ ень низенька

— Доберіть слова з цими буквосполученнями і буквою. (Борис, Богдан; бризки, сизий; маленький, ненька, жовтень)

— Усно складіть з одним із них речення. Письмово побудуйте його схему.


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми закріпимо знання про будову речення: учитимемось будувати схеми речень і складати речення за схемою. Також з’ясуємо, як правильно вимовляти і писати слова ведмідь, завдання.


IV. Повторення і закріплення вивченого

1. Розвиток зв’язного мовлення (вправа 40)

— Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено.

— Виразно прочитайте запитання й усно дайте відповіді.

— До складеної розповіді доберіть заголовок і запишіть.

— Записуючи розповідь, користуйтесь запитаннями.

— Як ви допомагаєте своїм батькам? Чи є у вас домашні обов’язки? Чи завжди ви їх виконуєте? Розкажіть.

2. Робота парами (вправа 41)

— Вимовте перше злиття звуків у кожному слові та відгадайте назви двох овочів:

1) поле, місяць, дорога, риба;

2) цифра, булка, лялька.

— Запишіть слова-відгадки. Усно складіть з ними речення. Порівняйте складені вами речення.

— Спробуйте самі скласти таку загадку. (Мама, шило, насос — машина; липа, молоко, нива — лимони.)

3. Фізкультхвилинка

4. Самостійна робота (вправа 42)

— Розгляньте малюнок і прочитайте речення.

— Складіть речення за схемою:

— Запишіть спочатку подані речення, а потім — складене самостійно.

5. Словникова робота

Учитель показує предметний малюнок ведмедя.

— Хто це? Прочитайте це слово в рамці на с. 21, запишіть і запам’ятайте.

— Усно складіть із ними речення.

— Скільки слів у цьому реченні? Складіть його схему.

— Яке ще слово записане в рамці на с. 21? Прочитайте його і запишіть у зошит.

— Це слово ви чуєте щодня по кілька разів. Адже майже кожен урок закінчується словами: «Відкрийте підручники і запишіть домашнє завдання». Сьогодні ми порушимо цю традицію, бо урок іще не закінчується, але завдання ми запишемо.


V. Домашнє завдання з інструктажем

Відповісти на запитання й виконати завдання для повторення на с. 11, вправа 43.


VI. Підсумок уроку

— З чого складається речення?

— Як пишуться слова в реченні?

— З якої літери починаємо кожне речення?

— Продиктуйте по складах, як ви напишете слова ведмідь і завдання.

— Будьте завжди розумними і добрими!


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити