РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 91

Тема. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником.

Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка


Мета: вчити правильно визначити, які слова треба перевіряти за орфографічним словником; формувати навичку правильного ним користування; збагачувати активний словниковий запас учнів; вчити складати розповідь за малюнком і питаннями; навчити правильній вимові і написанню слів крига, крижина, крижинка; виховувати любов і повагу до української поезії, до її авторів, бажання бачити прекрасне у звичайному.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 140)

— Прочитайте речення, які ви склали вдома.

— Поясніть, чому ви вставили саме такі букви.

— Яким правилом користувалися під час виконання цього завдання?

2. Хвилинка чистопису

Г П Т Тарас Григорович Шевченко

— Хто він такий?

— Запишіть цю відповідь. (Т. Г. Шевченко — видатний український поет.)


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми перевірятимемо ненаголошені голосні е, и наголосом або за допомогою орфографічного словника. Також поговоримо про поезію та її авторів, складемо розповідь за малюнком і питаннями. А ще з’ясуємо значення слів крига, крижина, крижинка та навчимося їх правильно вимовляти й писати.


IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Бесіда за малюнком (с. 62)

— Ви, звичайно ж, упізнали на малюнку нашого Великого Кобзаря — Т. Г. Шевченка.

Що ви про нього знаєте?

— Пригадайте вірші Тараса Григоровича і скажіть, чому його портрет подано на такому фоні.

2. Опрацювання віршів (вправи 141, 142, 143)

— Прочитайте вірш Богдана Лепкого. Які думки він хотів нам передати? Як ви зрозуміли?

— Випишіть із вірша слова з ненаголошеним [е] в корені, пояснюючи вживання букви е в цих словах.

— Прочитайте вірш Тараса Григоровича, передаючи голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі. Запам’ятайте його.

— Запишіть вірш по пам’яті. Підкресліть букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.

— Підкресліть службові слова разом з тими, з якими вони зв’язані. Зачитайте їх. (Над горою, в неволі, з тобою)

— Прочитайте вірш із вправи 143. За якими словами можна визначити пору доби, описану поетом?

— Яке слово близьке за значенням до слова гомоніти?

— Спишіть два останні рядки вірша, вставляючи попущені букви.

— Як перевірити написання слова сичі? А слово ясен?

3. Словникова робота

— Прочитайте словникові слова у рамочці на с. 63.

— Що вони значать? (Крига — це замерзла вода, лід. Крижина і крижинка — частинка криги. Це споріднені слова.)

— А що ще слід запам’ятати? (У корені і під наголосом, і без наголосу пишемо букву и.)

— Прочитайте ще раз ці слова за мною і запам’ятайте їх вимову й написання. Сьогодні нам ці слова знадобляться.

4. Колективна робота з підручником (вправа 145)

— Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок. Спишіть.

— У виділених словах позначте наголос і підкресліть букви, що позначають ненаголошений [и]. Знайдіть звертання. (Крижинки)

5. Фізкультхвилинка


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Складання розповіді (вправа 146)

— Розгляньте малюнок і скажіть, яка пора року зображена на ньому. Як ви це визначили? (Зацвіли проліски. З’явилися котики. Почався льодохід.)

— Ще раз уважно погляньте на малюнок і дайте відповіді на питання.

1) Що робиться зі снігом? (Сніг швидко тане.)

2) Як змінилася річка? (На річці почався льодохід.)

— Що таке льодохід? Так буває на початку весни, коли тріскається на шматочки лід і рухається, тобто пливе, по воді. За таким явищем цікаво спостерігати. Крижини з шумом напливають одна на одну, розбиваються, і вже маленькі крижинки пливуть далі.

3) Яке небо? (Небо високе, блакитне з білими хмарками.)

4) Які стоять дерева? (Дерева ще голі, але бруньки вже набубнявіли.)

5) Як стало гріти сонце? (Сонце стало підійматися вище, гріти дужче й довше.)

6) Яка пора року настає? (Настає чарівна весна.)

— А які ще зміни в природі ви помітили навесні? (Прилетіли із вирію пташки. На верболозі з’явилися котики. Зацвіли перші підсніжники.)

— Запишемо три речення зі складеної розповіді. (Сніг швидко тане. Прилетіли із вирію птахи. Настає чарівна весна.)

— Користуючись правилом, перевірте позначення на письмі ненаголошених [е] за правилом.

2. Робота з орфографічним словником. Самооцінка

— Користуючись словником, вставте пропущені букви е, и у словах, записаних на дошці. Спишіть ці слова.

Абр_кос, б_тон, г_рой, д_ректор, кал_ндар, к_піти, к_шеня, кор_дор, л_мон, м_телик, н_діля, пш_ниця, ч_решня.


VI. Підсумок уроку

— Коли необхідно користуватися орфографічним словником?

— Чи треба написання слів крижини, крижинки перевіряти за цим словником? Чому?

— Наведіть приклади слів, правопис яких необхідно або запам’ятати, або з’ясувати за словником.


VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 148.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити