РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 92

Тема. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів


Мета: вчити правильно позначати на письмі ненаголошені е, и в коренях слів; удосконалювати вміння перевіряти правопис е, и шляхом добору споріднених або за допомогою орфографічного словника; вчити проводити звуко-буквений аналіз слів; розвивати логічне мислення; збагачувати лексичний запас учнів; виховувати пильність до слова, старанність.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 148)

— Поставте питання до назв ознак та предметів.

— Які слова в першому рядку відповідають звуковим моделям?

2. Хвилинка чистопису

ощ яр жн житечко

— Прочитайте вірш. З яким проханням звертається поет до дощика, житечка, вітру?

— Спишіть перші два речення. Які вони? (Спонукальні)

— Запишіть виділені слова і доберіть до них спільнокореневі. (Крило, крилатий, крильця; колос, колоски, колоситься, колосистий, колосковий)

3. Робота за варіантами із взаємоперевіркою (вправа 151)

— Прочитайте слова. Які різні завдання можна дати до цих слів? (Утворити групу споріднених слів до кожного з поданих; дібрати слова-ознаки, слова-дії цих предметів; дібрати службові слова; утворити групи слів, для яких дані будуть перевірними.)

— Перший варіант утворює групи слів, для яких дані слова будуть перевірними. (Дим — димок, димовий, диміти; риба — рибалка, рибина, рибалити; степ — степок, степочок, степовий, степовик; гриб — грибок, грибник, грибний)

— Другий варіант добирає по три споріднених слова, які називають предмети й ознаки або дію.

 


III. Узагальнення вивченого матеріалу

1. Колективна робота з підручником (вправа 156)

— Прочитайте вірш і випишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви.

— Складіть звукові моделі слів жила, воля.

— Знайдіть на с. 48 порядок проведення звуко-буквеного аналізу слів і проаналізуйте слово воля.

— Чим, на ваш погляд, подібні слова полетіла і майнула? А чим вони різняться? (Близькі за значенням, але різні за вимовою та написанням.)

— Як ви розумієте прислів’я?

✵ Золота клітка солов’я не тішить. (І в золотій клітці пташці жити сумно.)

✵ Немає гіршої долі, як жити в неволі. (Найгірше — це життя в неволі.)

2. Самостійна робота (вправа 152)

— Які слова ви перевіряли за правилом?

— Які слова перевіряти не треба і чому?

— Прочитайте пари слів, протилежних за значенням.

3. Колективна робота з підручником (вправа 158)

— Прочитайте текст.

— Запишіть виділені слова, вставляючи пропущені букви.

— Прочитайте вголос, чітко виділяючи наголошений склад, перевірні слова з тексту. (Скрипці, заведена)

— Написання якого слова ми перевіримо за словником? (Ведмедик)

4. Фізкультхвилинка

5. Робота парами (вправа 155) із взаємоперевіркою

— Прочитайте слова. У чому їх особливість? (У кожному слові написання двох букв вимагає перевірки.)

— Доберіть перевірні слова для кожної сумнівної букви і запишіть їх.

— Обміняйтесь із сусідом по парті зошитами для взаємоперевірки.

6. Самостійна робота (вправа 160)

— Прочитайте записані речення. (Наша держава називається Україна. Державна мова — українська. Столиця України — місто Київ.)

— Вимову й написання яких слів треба запам’ятати? (Держава, державна)

7. Коментоване письмо (вправа 159)

— Прочитайте слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

— Запишіть слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви і позначаючи наголос. (Виразно, ґанок, жайворонок, завдання, одинадцять, олень, червоний, чотирнадцять, шофер)


IV. Підсумок уроку

— Який склад називається наголошеним, а який — ненаголошеним?

— Як дізнатися, яку букву (е чи и) треба писати в ненаголошеному складі? Наведіть приклади.

— Наведіть приклади таких слів, написання яких треба перевіряти за словником.


V. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 161; усно дати відповіді на питання для повторення на с. 69.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити