РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 98

Тема. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе»


Мета: закріпити вміння правильної вимови й написання слів із цими звуками; збагачувати активний лексичний запас учнів словами зі звуком [ґ]; формувати уявлення про фразеологізми (без уживання терміна), доречне їх уживання в мовленні; виховувати ввічливість і повагу до оточуючих; вчити користуватися тлумачним словником.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми й мети уроку

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 178)

— Зачитайте виписані групи споріднених слів. У кожній назвіть корінь.

image29

2. Хвилинка чистопису

ґа ґе ґу ґудзик

— Доберіть слова з цими буквосполученнями. Складіть речення і запишіть їх.


III. Робота над закріпленням і поглибленням вивченого матеріалу

1. «Хто більше знає слів ввічливості?» (вправа 179)

— Прочитайте вірш. Назвіть слова ввічливості і випишіть їх. (Доброго ранку!)

— Який звук позначено буквою г у виділеному слові? (Звук [г])

— Які ще слова ввічливості ви знаєте?

— Таких слів багато, але ж часто вони забуваються, на жаль... Чим частіше ви будете вживати слова ввічливості, тим приємнішим буде наше життя. Ці слова чарівні! Пам’ятайте про них!

2. Самостійна робота (вправа 180)

— Прочитайте слова, правильно вимовляючи звук [ґ].

— Покажіть на дошці, як ви зробили звуко-буквений аналіз слова ґедзь.

— Скільки в ньому складів? Чи можна це слово перенести?

3. Колективна робота з підручником (вправа 181)

— Прочитайте вірш.

— Доберіть до виділених слів спільнокореневі й запишіть. Позначте корені.

— Допишіть речення за зразком. (А гусоньки заґеґочуть: «Ґе- ґе-ґе!» )

4. Фізкультхвилинка

5. Робота з фразеологізмами (вправа 182)

— Прочитайте вислови й поміркуйте, коли й про кого так говорять. У яких ситуаціях вам доводилося чути ці вислови?

(Гострий на язик — здатний дотепно і влучно говорити;

може гори перевернути — може виконати неможливу роботу, зробити дуже багато;

ґав ловить — марно витрачати час;

крутиться дзиґою — вертлява людина.)

— Які інші подібні вислови ви чули?

— Ось послухайте ще кілька прикладів зі скарбниці української фразеології і постарайтесь запам’ятати.

Хоч кіл на голові теши — неможливо переконати вперту або нетямущу людину;

не своїм голосом — кричати дуже голосно, надривно;

на галай-балай — зробити недбало, абияк, необдумано, сяк-так.

Влучно використовуйте подібні вислови у своєму мовленні, і ваша мова набуде барвистості й емоційності.

6. Коментований словниковий диктант

Аґрус, ґава, ґанок, ґвалт, ґрунт, ґуля, ґедзь, ґречний, ґудзик, ґогель-могель.

— Запишіть слова і підкресліть у них літеру ґ.

— Значення яких слів ви не можете зрозуміти? (Ґвалт — сильний крик, галас; ґречний — галантний, чемний, ввічливий, шанобливий; ґоґель-моґель — яєчні жовтки, збиті з цукром) Значення цих та інших висловів можете знайти у тлумачному словнику. Щоразу, як тільки якесь слово для вас нове, дивіться у словник і сміливо це слово вживайте у своєму мовленні.


IV. Підсумок уроку

— Які звуки вчилися розрізняти на уроці? Якими літерами вони позначаються на письмі? ([Ґ] — «ґе» — ґ, [г] — «ге» — г)

— Кількість слів зі звуком [ґ] значно менша, ніж з іншими звуками. Назвіть декілька, користуючись тлумачними словниками, що лежать у вас на партах.

— Доберіть близькі за значенням слова до слова ґречний.

— Яке значення мають вислови «хоч кіл на голові теши», «кричати не своїм голосом»?

— Як говорять, коли людина робить щось абияк, недбало?

— А ви намагайтеся все робити старанно і домашнє завдання — також.


V. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 183 (за бажанням), 184.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити