РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 99

Тема. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення


Мета: закріплювати навички правильної вимови слів зі звукосполученням [шч] і написання слів із літерою щ; вчити аналізувати звуковий склад слів, що в написанні мають літеру щ; вчити інтонаційно розмежовувати речення в тексті; формувати відчуття гордості за свій народ, свою мову шляхом ознайомлення з усною народної творчістю.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 184)

— Прочитайте скоромовку, правильно вимовляючи звуки, позначені буквам г і ґ.

— Назвіть слова, які відповідають на питання хто?

— Яке слово відповідає на питання що?

2. Хвилинка чистопису

щ щ щ ща щу ще

— Доберіть слова з цими буквосполученнями і складіть одне речення. (Щастя, щавель, щука, пищу, щезнути, свище, щебет)

3. Гра «Упіймай звуки»

— Уважно послухайте і скажіть, сполучення яких звуків ми чуємо у цьому вірші найчастіше. (Звукосполучення [шч])

Щітка щітці говорила:

— Я щоранку щось робила.

Щітка щітці відказала:

— Ти щоранку міцно спала.

Щоб дві щітки не сварились,

Ми раненько пробудились.

Одна — вікна промиває,

Друга — килим вичищає.

— Зараз я ще раз читатиму вірш, а ви, як тільки почуєте [шч], сплескуйте в долоні.

— А якою літерою на письмі ви позначите ці звуки? (Щ — «ща»)


III. Повідомлення теми й мети уроку

— Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти звукосполучення [шч] та позначати його на письмі буквою щ; також аналізуватимемо звуковий склад слів з літерою щ; вчитимемося розмежовувати речення інтонаційно; слухатимемо дитячу народну пісеньку і милуватимемося мелодійністю мови.


IV. Робота над закріпленням і поглибленням вивченого матеріалу

1. Опрацювання української народної дитячої пісеньки (вправа 185)

— Послухайте українську народну дитячу пісеньку у виконанні дитячого колективу при знаменитому хорі ім. Г. Верьовки. (Звучання фонограми.)

— Чи доводилося вам співати цю пісеньку? Коли?

— Прочитайте у вправі 185 і запам’ятайте текст; проспівайте разом із дитячим колективом.

— Ще раз прогляньте текст і скажіть, яка буква найчастіше трапляється в словах? (Щ)

— Випишіть слова з нею. Складіть звукові моделі цих слів. Порівняйте кількість звуків і букв у кожному слові.

— Що ви помітили? (У кожному слові букв на 1 менше, ніж звуків.)

— Ви здогадалися чому? (Щ позначає [шч])

— Прочитайте правило на с. 77.

2. Коментоване письмо (вправа 186)

— Прочитайте спочатку мовчки, потім — уголос. Позначте кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

— Запишіть, позначаючи початок і кінець речення, замінюючи, де треба, слово Сашко.

(Сашко йшов лісом. Раптом з куща ліщини вилетіла пташка. То був щиглик. У кущі хлопчик знайшов гніздечко. У ньому сиділо четверо пташенят. Сашко швидко пішов від куща.)

— Підкресліть слова з буквою щ. Які звуки вона позначає?

3. Фізкультхвилинка

4. Робота з прислів’ями (вправа 187)

— Прочитайте прислів’я. Спишіть і підкресліть слова з буквою щ.

— Усно доберіть спільнокореневі слова до слів праця і роботящі.

— Які ще прислів’я про працю ви знаєте? (Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. Хто не робить, той не їсть. Маленька праця краща за велике безділля. Рання пташка воду п’є, а пізня — сльози ллє. Терпіння і труд усе перетруть.)

— І ви будете мати успіхи, якщо сумлінно трудитиметеся.

5. Зорово-слуховий диктант

Дощ хлющить на зелен плющ.

Під плющем сховався хрущ.

Каже щиро хрущ плющу:

— Ой, боюся я дощу.

(А. Камінчук)

— Уважно звірте із записом на дошці і підкресліть слова з літерою щ.


V. Підсумок уроку

— Які звуки позначає літера щ? Наведіть приклади.

— Яка ще літера в українському алфавіті позначає два звуки завжди? Наведіть приклади.

— Які прислів’я про працю ви запам’ятали?

— Якщо зможете, заспівайте дитячу пісеньку про дощик.


VI. Домашнє завдання з інструктажем

Правило на с. 77, вправа 188.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити