РІДНА МОВА 2 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Урок 1. Тема. Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв українського алфавіту. Вимова та правопис слів азбука, абетка, алфавіт і вересень

Урок 2. Тема. Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули». Вимова й правопис слова виразно

Урок 3. Тема. Каліграфічне написання великих букв українського алфавіту. Слова, близькі за значенням. Вимова та написання слів буква і літера, ґанок, читання

Урок 4. Тема. Склад. Перенос слів із рядка в рядок

Урок 5. Тема. Перенос слів зі збігом приголосних звуків. Правильна вимова та написання слів уклонитися, уклін, уклінно

Урок 6. Тема. Перенос слів із буквами й та ь

Урок 7. Тема. Слово. Речення. Складання речень за малюнками та опорними словами. Правильна вимова й написання слова олень

Урок 8. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над виражальними засобами мови (без уживання термінів)

Урок 9. Тема. Роздільне написання слів у реченнях. Складання розповіді за малюнком. Вимова й правопис слів завдання, ведмідь

Урок 10. Тема. Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми

Урок 11. Тема. Поняття про рідну мову. Спорідненість української мови з російською та білоруською

Урок 12. Тема. Старі й нові слова в українській мові. Переказування тексту. Вимова й написання слів шофер, телевізор

Урок 13. Тема. Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення

Урок 14. Тема. Звертання. Практичне засвоєння різних форм звертання. Складання діалогу за поданими запитаннями

Урок 15. Тема. Сила голосу і швидкість мовлення. Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи. Вимова й написання слів бібліотека, змагання

Урок 16. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова речень на задану тему

Урок 17. Тема. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу «У магазині»

Урок 18. Тема. Узагальнення знань та умінь учнів за темою «Мова і мовлення». Перевірна робота

Урок 19. Тема. Поняття про текст. Розрізнення груп окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту, тексту. Вимова й написання слів гроно, китиця

Урок 20. Тема. Добір заголовків до текстів. Вправляння у стислому переказі

Урок 21. Тема. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Доповнення основної частини тексту

Урок 22. Тема. Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою

Урок 23. Тема. Види текстів: текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування. Складання тексту-міркування й тексту-опису

Урок 24. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Поширення речень образними словосполученнями

Урок 25. Тема. Засоби зв’язку речень у тексті. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Текст»

Урок 26. Тема. Поняття про речення. Основні ознаки речення

Урок 27. Тема. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні

Урок 28. Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень

Урок 29. Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу на тему «У бібліотеці»

Урок 30. Тема. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Урок 31. Тема. Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком та запитаннями

Урок 32. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом

Урок 33. Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

Урок 34. Тема. Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне читання тексту

Урок 35. Тема. Закріплення знань про види речень за метою висловлювання. Складання усної розповіді «День народження» за малюнком та поданим планом. Вимова й написання слова листопад

Урок 36. Тема. Головні слова в реченні. Складання речень

Урок 37. Тема. Другорядні члени речення. Складання речень за схемою. Навчальне аудіювання («Рідний край»). Вимова й написання слова Батьківщина

Урок 38. Тема. Встановлення зв’язку слів у реченнях за питаннями

Урок 39. Тема. Встановлення зв’язку слів у реченні. Поширення речення

Урок 40. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень із використанням допоміжного матеріалу

Урок 41. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Перевірна робота

Урок 42. Тема. Аналіз контрольної роботи. Слова, що означають назви предметів. Складання речень. Вимова й написання слова портфель

Урок 43. Тема. Розпізнавання іменників (без уживання терміна) за питаннями хто? що? Складання речень

Урок 44. Тема. Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень

Урок 45. Тема. Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без уживання термінів). Вимова й написання слів ясен і календар

Урок 46. Тема. Змінювання іменників за зразком «один — багато». Редагування тексту. Вимова і правопис слів черевики, шістнадцять

Урок 47. Тема. Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання за текстом «Ніч і день». Вимова і правопис слова театр та назв днів тижня

Урок 48. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Установлення межі речень у тексті, записаному без розділових знаків

Урок 49. Тема. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Вимова й написання слова черговий

Урок 50. Тема. Доповнення діалогу. Складання усної розповіді за серією малюнків

Урок 51. Тема. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин

Урок 52. Тема. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок. Навчальний діалог. Вимова й написання слова вулиця

Урок 53. Тема. Закріплення правил написання іменників з великої букви

Урок 54. Тема. Повторення матеріалу за темою «Слова, що означають назви предметів». Вимова й правопис слова метро

Урок 55. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів». Контрольне списування

Урок 56. Тема. Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметника (без уживання терміна) у мовленні. Вимова й правопис слова ознака

Урок 57. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за питаннями

Урок 58. Тема. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова й правопис слова ґудзик

Урок 59. Тема. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато». Вимова й правопис слова іній

Урок 60. Тема. Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом

Урок 61. Тема. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок

Урок 62. Тема. Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання

Урок 63. Тема. Контроль навчальних досягнень за семестр

Урок 64. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків

Урок 65. Тема. Слова, що називають дії предметів. Складання речень за малюнками. Вимова й написання слів ковзатись, ковзанка, ковзани

Урок 66. Тема. Роль дієслів (без уживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні. Доповнення тексту. Вимова й написання слів килим, парасолька

Урок 67. Тема. Змінювання дієслів з іменниками за зразком «один — багато». Вимова й написання слова жайворонок. Навчальне аудіювання («Волохань»)

Урок 68. Тема. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Виразне читання та переказування уривка з казки «Коза-дереза»

Урок 69. Тема. Дієслова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді за серією малюнків та опорними словами

Урок 70. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування тексту шляхом заміни повторів того самого слова близькими за значенням словами

Урок 71. Тема. Багатозначні дієслова. Складання опису зовнішності людини

Урок 72. Тема. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, які позначають дію предметів». Складання розповіді за серією малюнків та питаннями

Урок 73. Тема. Поняття про службові слова, їх роль у реченні. Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні. Навчальний діалог

Урок 74. Тема. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення. Навчальне аудіювання за текстом «Пелюстка і квітка»

Урок 75. Тема. Корінь слова. Спільнокореневі слова

Урок 76. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом

Урок 77. Тема. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

Урок 78. Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

Урок 79. Тема. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

Урок 80. Тема. Контроль навчальних досягнень

Урок 81. Тема. Аналіз перевірної роботи. Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень

Урок 82. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту за поданим початком

Урок 83. Тема. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником

Урок 84. Тема. Голосні звуки. Позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням йо. Вимова і правопис слів обрій, горизонт, виднокруг

Урок 85. Тема. Наголос. Наголошений склад. Складотворна роль голосних звуків

Урок 86. Тема. Наголошені та ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах. Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками

Урок 87. Тема. Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

Урок 88. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту для вітальної листівки

Урок 89. Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень

Урок 90. Тема. Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених е, и в корені слова. Складання усної розповіді на тему «Зустріч птахів»

Урок 91. Тема. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка

Урок 92. Тема. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 93. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над добором влучних слів для висловлювання думки

Урок 94. Тема. Контроль навчальних досягнень

Урок 95. Тема. Аналіз перевірної роботи. Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Складання усного опису маку за питаннями і малюнком

Урок 96. Тема. Звук [ф], позначення його буквою «еф». Складання речень. Вимова й написання слів факел, смолоскип

Урок 97. Тема. Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз. Складання усного опису джмеля за поданими запитаннями

Урок 98. Тема. Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге» і «ґе»

Урок 99. Тема. Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення

Урок 100. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Складання опису предмета

Урок 101. Тема. Дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й написання слова космонавт

Урок 102. Тема. Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу перед глухими. Складання усної розповіді за малюнком

Урок 103. Тема. Закріплення знань учнів про дзвінкі й глухі приголосні. Складання розповіді за серією малюнків і запитаннями

Урок 104. Тема. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами я, ю, є, і

Урок 105. Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

Урок 106. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом. Добір заголовка до нього

Урок 107. Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів із ь. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 108. Тема. Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту «Перепілка»

Урок 109. Тема. Подовжені м’які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант. Засвоєння форм луг — луже, друг — друже

Урок 110. Тема. Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Складання речень

Урок 111. Тема. Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком і запитаннями

Урок 112. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком й опорними словами

Урок 113. Тема. Апостроф. Правило вживання апострофа. Складання речень. Навчальне аудіювання («Найгарніша мама»)

Урок 114. Тема. Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів

Урок 115. Тема. Контроль навчальних досягнень за семестр

Урок 116. Тема. Повторення вивченого про текст. Аналіз контрольної роботи

Урок 117. Тема. Контроль навчальних досягнень за рік

Урок 118. Тема. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про слово, речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією. Добір спільнокореневих слів

Урок 119. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова розповіді за зразком із запитаннями

Урок 120. Тема. Повторення вивченого про звуки і букви. Складання розповіді за поданими словами. Підсумок за рік

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити