Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

 з/п

Тема уроку

Дата

Звуки і букви. Алфавіт

1

Звуки. Звукові моделі слів

 

2

Слова, що розрізняються тільки одним звуком

 

3

Звуки і букви

 

4

Українська абетка. Рукописні букви української абетки

 

5

Великі букви української абетки

 

6

Розташування слів за абеткою

 

7

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником

 

8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка»

 

9

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах

 

10

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків

 

11

Перенос слів з буквами й та ь

 

12

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

 

13

Букви, що позначають голосні звуки

 

14

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

 

15

Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати

 

16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка»

 

17

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

 

18

Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

 

19

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

 

20

Звук [ф], позначення його буквою ф

 

21

Буква ф і буквосполучення хв

 

22

Звуки [дж], [дз], [дз’], позначення їх буквосполученнями дж, дз

 

23

Правильна вимова звуків [г], [ґ], позначення їх буквами «ге», «ґе»

 

24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь»

 

25

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [ніч]

 

26

Перевірна робота

 

27

Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

 

28

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

 

29

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

 

30

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

 

31

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення

 

32

Позначення м’якості приголосних перед [о] знаком м’якшення. Перенос слів із ь

 

33

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання продовження казки за поданим початком (за казкою І. Прокопенко «Куди сховалися гриби»)

 

34

Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

 

35

Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними

 

36

Тверді й м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

 

37

Спостереження за твердими та м’якими приголосними в словах

 

38

Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

 

39

Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі

 

40

Перенос слів із подовженими приголосними звуками

 

41

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»

 

42

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

 

43

Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки

 

44

Апостроф. Правило вживання апострофа

 

45

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом

 

46

Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів

 

Мова і мовлення

 

47

Поняття про мову. Українська мова — державна мова України

 

48

Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання

 

49

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2-3 речень на задані теми

 

50

Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями

 

51

Слова ввічливості

 

Текст

 

52

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

 

53

Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту

 

54

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

 

55

Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації

 

56

Типи текстів: розповідь, опис, міркування

 

57

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему

 

58

Перевірна робота. Контрольний диктант

 

59

Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст»

 

Речення

 

60

Речення. Основні ознаки речення

 

61

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота. Контрольне списування тексту «Ліс»

 

62

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

 

63

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях

 

64

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити