Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 10. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ЗІ ЗБІГОМ ДВОХ І КІЛЬКОХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Мета: вчити учнів застосовувати правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); формувати вміння ділити дво-, трискладові слова на склади; виховувати культуру мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 17, вправа41)

— Назвіть імена, які не вдалося поділити для переносу. Поясніть свою думку.      

— Наведіть власні приклади таких імен.

2. Гра «Зачаровані слова»

Учитель показує «зачаровані» слова, в кожне з яких вставлений «зайвий» склад. Треба «звільнити» від чар слово, прочитавши його правильно, без зайвого складу

ЦУПОКОР, ПЕРАЧИВО, ХАДУЛВА, ЦУСУКЕРКИ, ГРУКРИШІ, КАБРИКАО, ПАТУСТИЛА, БУБГРОЛИКИ, ПИНОРІЖКИ, ГОРІБРИХИ.

   Усно поділіть утворені слова на склади для переносу.

   Які слова викликають у вас труднощі? (Халва, цукерки, пастила, бублики, пиріжки.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Сьогодні на уроці ми вчитимемося ділити для переносу слова зі збігом приголосних, закріплюватимемо вміння визначати кількість складів і переносити слова з рядка на рядок.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота за підручником (с. 17-18)

Вправа 42

Учні читають і пояснюють, як вони розуміють прочитане, чому осінь називають золотою.                                                           

Списують речення, поділяючи виділені слова (вересень, осені, красне) для переносу.

—   Яке слово можна перенести різними способами?

Слово про слово

Красне — гарне, любе, прекрасне.

Візьміть до уваги!

Є багато слів, де приголосні звуки збігаються, наприклад: листки, синичка, гострий. Такі слова можна переносити по-різному:

ли-стки

лис-тки

лист-ки

си-ничка

сини-чка

синич-ка

го-стрий

гос-трий

гост-рий

Не можна переносити так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним (злиття). Наприклад, не можна переносити: син-ичка, літ-ечко. Тут розірвано злиття ни, те.

Вправа 43

Учні слухають загадку і відгадують її; запам’ятовують слова, які закінчуються на звуки [д], [д']; тренуються у правильному вимовлянні слів зі звуками [д], [д’] в кінці.

   Які ще фрукти і ягоди достигають у вересні?

— Запишіть їх назви, одне слово поділіть для переносу.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

    — Прочитайте слова. Як можна по-різному перенести ці слова? Запишіть. Пастила, бублики, пиріжки.

   Запишіть слова в зошит, відновивши правильний порядок складів.

   РО-СО-КА, БА-СО-КА, ШЕ-КО-НЯ, КО-ВА-РО, ЦЕ-ЦУ-НЯ, СЯ-РО-ПО, ЧА-КУР, ЦЯ-ВІВ.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Що таке склад?

   Як дізнатися, скільки в слові складів? Наведіть приклади.

   Скільки складів може бути в слові? Наведіть приклади.

   У слові є приголосні та один голосний. Скільки в слові складів?

   У слові 3 приголосних і 3 голосних. На скільки складів можна розділити це слово?

   У слові кіт 3 звуки, і в слові няв 3 звуки. Чи однакова кількість складів у цих словах? Поясніть чому.

   Як треба ділити для переносу з рядка на рядок слова зі збігом приголосних? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 18, вправа 44.        

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити