Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 12. ГОЛОСНІ ЗВУКИ [а], [о], [у], [е], [и], [і]. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ МОВЛЕННЄВИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ПРОМОВЛЯННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Мета: вчити учнів спостерігати за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків; упізнавати голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря), перелічувати їх; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 19-20, вправа 49)

    — Прочитайте загадки і відгадки.

   Поділіть слова-відгадки для переносу.

    — Розкажіть правила переносу слів, якими довелося скористатися.

2. Словникова робота

    — Вставте букви, запишіть словникові слова.

Д кт нт 

з вд нн  

в вт р к 

ч т нн

   Які букви вставили?

   Які звуки вони позначають?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні ми повторимо те, що ви знаєте про голосні звуки, будемо впізнавати голосні звуки.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

    — Повторимо за таблицею ваші знання про звуки.

Учу я звуки голосні.

Чому так весело мені?

Бо вчу я звуки голосні,

Їх рівно шість. Я всі назву:

А, І та Е, О, И та У.

І. Січовик

— Вимовте голосні звуки.

   За допомогою чого утворюються голосні звуки?

   Як проходить повітря через ротову порожнину під час промовляння голосних звуків?

   Голосні звуки — це звуки, які утворюються тільки за допомогою голосу. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить через ротову порожнину, не зустрічаючи перешкод.

Голосних звуків у нашій мові 6. Цей знак [ ] — скобочки-коробочки, у яких ховаються звуки.

Голосні звуки: [а], [о], [у], [е], [и], [і].

2. Первинне закріплення

    — Послухайте звуки. Чи однаково вони вимовляються?

   Вимовте подані звуки.

—  Під час вимови яких звуків повітря проходить вільно через ротову порожнину? Як називаються ці звуки?

[с], [а], [о], [к], [у], [м], [л], [и], [е], [р], [дз], [н], [в].

—  Доберіть кілька слів із цими звуками. Що означають ці слова, на які питання відповідають?

3. Робота за підручником (с.20-27)

Вправа 50

   Вимовте різні голосні звуки.

—  Поміркуйте, чому вони мають таку назву. Порівняйте свої міркування з правилом на с. 20.

Вправа 51 (робота в групах)

   Прочитайте текст.

—  Розкажіть, що ви бачили, коли спостерігали за хмарами. Вимовте голосні звуки у виділених словах.

Вправа 52

Учні читають вірш, складають звукові моделі слів кораблі, любить.

   Назвіть голосні і приголосні звуки у слові любить.

   До слова Батьківщина доберіть близькі за значенням слова.

Вправа 53

Учні читають слова, протяжно вимовляючи у кожному з них останній голосний звук, записують букву, якою він позначений.

   Назвіть різні голосні звуки, які ви вимовили.

   Порахуйте, скільки їх.

   А скільки букв ви записали?

    — Перевірте свої записи за правилом нас. 21.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (див. додаток нас. 12)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Продовжіть речення:

• Звуки ми... (вимовляємо, чуємо).

• Букви ми ...(бачимо,читаємо, пишемо).

   Скільки букв в українській абетці? (33)

   Як поділяються всі звуки української абетки? (На голосні і приголосні.)

   Скільки голосних звуків в українській мові? (6 звуків.)

   Як визначити кількість складів у слові?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 21,вправа 54.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити