Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 14. НАГОЛОС. НАГОЛОШЕНІ Й НЕНАГОЛОШЕНІ ЗВУКИ І СКЛАДИ

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); розвивати пам'ять та увагу; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 22, вправа 57)

— Прочитайте утворені словосполучення.

   Вимовте звуки і назвіть букви у словах майорить і гайові.

— Як ви поділили їх для переносу?

2. Словникова робота

— Прочитайте слова.

   Які голосні пропущено?

   Запишіть слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.

ч тв р

м д ль

г р й

ш ф р

—  Скільки складів у кожному слові?

—  Який склад у кожному слові наголошений? Як його розпізнати?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Тема нашого уроку «Наголос».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 23-25)

Вправа 58

Учні читають уривок із тексту.

—  Що ви дізналися про наголос?

Слово про слово                                                                     

Наголос — виділення складу в слові посиленням голосу; значок над літерою, який указує на виділення звука в слові посиленням голосу.

Вправа 59

Учні читають вірш Олександра Олеся і порівнюють його з віршем Ліни Костенко (с. 4). У виділених словах підраховують кількість голосних звуків і роблять висновок про кількість складів у цих словах.

—  Прочитайте склади, позначені однією буквою. Назвіть звуки, які позначаються цими буквами.

Слово про слово

Канва — сітчаста основа для вишивання.

Вправа 60

Учні записують слова — назви зображених предметів, ставлять наголос.

Роблять висновок про те, як наголошуються слова в українській мові: в українській мові слова можуть мати наголос на... складі.

—  У слові один голосний звук і склад із цим звуком вимовляється з більшою силою голосу. Цей голосний звук і склад називаються наголошеними. Решта голосних звуків і складів у слові — ненаголошені.

2. Первинне закріплення

— Прочитайте «луною» (за вчителем), виділяючи голосом наголошений склад у таких словах: кішка, собака, папуга, рибка.

   Прочитайте слова кожної групи, виділяючи голосом наголошений голосний.

Ліс, лісовий, лісник, лісок. Липень, липа, липовий, липка. Вода, водичка, водяний,водний.

    — Як називаються слова кожної групи?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над віршем

    — Прочитайте вірш уголос.

Вовк ведмедя розбудив:

Вже весна, вставай, іди!

Виліз велетень з барлога —

Вовк втікає в ліс від нього.

    — Випишіть виділені слова. Поставте знак наголосу.

2. Гра «За абеткою»

    — Запишіть слова в алфавітному порядку. Поставте наголос.

Малина, абрикос, трава, сидить, росте, сонце.

3. Робота в групах

— Зі слів кожного рядка складіть речення і запишіть їх. Над словами поставте наголос.

• ліс, у, весна, прийшла;

• одяглися, у, дерева, вбрання, зелене;

• над, бджоли, гудуть, квітами.

4. Робота в парах

— Прочитайте акровірш. Запишіть слово-відгадку. Поставте наголос. Складіть звукову модель слова.

Віє, віє, повіває

І всюди він гуляє.

То холодний, то колючий,

Енергійний, хоч куди!

Раді йому вітряки.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Що таке наголос?

   Який склад називається наголошеним?

   Чи може бути в слові два наголошені склади?

   Як називаються склади на які не падає наголос?

VII.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 24,вправа 61.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити