Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 15. ВИЗНАЧЕННЯ НАГОЛОСУ В СЛОВАХ. РОБОТА ЗІ СЛОВАМИ, НАГОЛОС У ЯКИХ ТРЕБА ЗАПАМ'ЯТАТИ

Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою ненаголошених голосних звуків; формувати навички вимови голосних е, и, о в коренях слів; виховувати інтерес до усної народної творчості.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 24, вправа 61)

    — Назвіть у словах першого речення наголошені голосні звуки.

2. Вправи на повторення

Робота в групах

   Підкресліть слова, в яких тільки два склади.

Павук, заєць, веселка, лісник, дорога, букварі, бабка, конвалії, бесіда, учні, огорожа, баян.

—  Прочитайте слова, розподіліть їх за алфавітним порядком, в цьому самому порядку запишіть номери цих слів у зошиті.

1-ша група: 1) пенал; 2) буквар; 3) книга; 4) лінійка; 5) учень.

Запис у зошитах: 2; 3; 4; 1; 5.

2-га група: 1) олівець; 2) портфель; 3) ножиці; 4) азбука; 5) щоденник.

Запис в зошитах: 4; 3; 1; 2; 5.

   Яке слово «зайве» у кожній групі слів? Чому? (За кількістю складів.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами, наголос у яких треба запам’ятати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 25-26)

Вправа 62

Учні читають загадки, знаходять потрібне слово в довідці. Записують слова-відгадки, ставлячи наголос.

Вправа 63

Учні читають текст, правильно наголошуючи виділені слова.

   Де можна побачити багато вишитих рушників?

   Що прикрашають вишитими рушниками? Де їх використовують?

   Яких тільки узорів немає на рушниках! Але найбільше вишивальниці в Україні використовували нитки якого кольору? (Червоного і чорного.)

Слухання пісні про рушник.

   Що означає чорний колір? (Журба, смуток)

   А червоний? (Любов і кохання)

—  І донині на весіллях, щоби бути щасливими, за народним звичаєм, стають на вишитий рушник.

   Ще раз прочитайте виділені слова, правильно їх наголошуючи.

Учні списують перші два речення, підкреслюють виділені слова, позначають наголос.

Візьміть до уваги!

В українській мові є й інші слова, які можна вимовляти по-різному. Наприклад: помилка і помилка, завжди і завжди,, усмішка і усмішка.

Вправа 64

Учні читають й запам’ятовують, як вимовляються і пишуться словникові слова.

Спочатку списують слова з наголошеним першим складом, потім — з другим, далі — з третім. Наголошені склади підкреслюють. (Дрова, столяр, шофер, дочка, старий, новий, український, одинадцять, чотирнадцять)

Вправа 65

Учні читають і відгадують загадку. Записують відгадку. (Дятел) Підкреслюють букву, якою позначено ненаголошений голосний звук.

   Уважно стежте й запам’ятовуйте, як треба проводити звуковий аналіз слова (с. 26).

— Тепер завжди звуковий аналіз будемо проводити у такій послідовності, тому постарайтеся її запам’ятати.

2. Фізкультхвилинка

Всі піднесли руки — раз!

На носках стоїть весь клас,

Два — присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! — і вгору,

Два! — і вниз,

На сусіда подивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Раз — присіли, два — піднялись.

Хай мужніє ваше тіло.

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 40)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Назвіть слова, наголос у яких ви вивчили на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 26, вправа 66.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити