Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 18. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ [е], [и]

Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою ненаголошених голосних звуків; формувати навички правильної вимови голосних е, и, о в коренях слів; виховувати інтерес до усної народної творчості.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с.28, вправа 72)

— Прочитайте виділені слова і назвіть наголошені склади. Поставте до них питання.

— Прочитайте загадку. У якому реченні сховалася відгадка до неї?

2. Робота в зошиті

— Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Зебра, мавпа, листок, дерево, лев, коза, слон, лісок, сиджу.

   У яких словах є розбіжність між вимовою голосних звуків і букв? (Листок, дерево, сиджу)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 28-30)

Вправа 73

Учні читають вірш, виписують виділені слова, позначають наголос. (Небо, рибам, озерце, серце)

   Вимовте наголошені звуки.

   Уважно прочитайте правило на с. 29 і запам’ятайте його.

Вправа 74

Учні читають слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголошених складах.

Роблять висновок про правила вимови ненаголошених голосних [е] та [и].

Вправа 75

   Правильно вимовте голосні звуки в ненаголошених складах у словах.

   Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]? (Літерою «е»)

   Якою літерою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]? (Буквою «и»)

   Як же дізнатися, коли яку букву писати?

Вправа 76

Учні записують у стовпчик назви предметів, зображених на перших двох малюнках.

   Якщо не знаєте, яку букву писати,— пропустіть її. (Серпи, гриби)

   У другий стовпчик запишіть назви предметів з третього і четвертого малюнків. (Серп, гриб)

   Зробіть висновок, які букви треба писати у словах першого стовпчика? (Яку букву пишемо в назві одного предмета, таку — і в назві багатьох таких предметів.)

—  Складіть зі словами серпи, гриби речення і запишіть їх. (Косарі нагострили серпи. Ми ходили в ліс по гриби.)

— Уважно прочитайте правило на с. 29 і запам’ятайте його.

Вправа 77

Учні читають слова, правильно вимовляючи голосні звуки в ненаголошених складах.

Називають слова з правого стовпчика, які допомогли вибрати потрібну букву.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над скоромовками

—  Прочитайте вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.

—  Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко? Які — нечітко?

• Босий хлопець

Сіно косить,

Роса росить

Ноги босі.

• От Кіндрат, так Кіндрат!

Зуб зламав об мармелад!

(Народна творчість)

2. Робота в парах

—  Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі, задумливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється. Піднімається сонечко і обігріває землю.

А. Волкова

—  Випишіть з тексту три слова з наголошеним голосним у першому складі та три слова — у другому складі. Позначте наголос.

3. Гра «Обери та запиши»

—  Прослухайте уважно скоромовку.

Тигренятко з тигром-татом Тренувалися стрибати.

—  Запишіть слова, в яких голосні у ненаголошених складах вимовляються нечітко. (Тигренятко, тренувалися, стрибати)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

—  Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах? Наведіть приклади.

—  Як вимовляються ненаголошені [е], [и]? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 30,вправа 78.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити