Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 22. ЗВУКИ [дж], [дз], [дз'], ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ БУКВОСПОЛУЧЕННЯМИ дж, дз

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз'], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати навички переносу слів з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 35, вправа 94)

    — Прочитайте п’ять слів із буквою ф і п’ять слів із буквосполученням хв.

    — Прочитайте складені речення.

2. Робота над віршем

    — Прочитайте вірш. Чому він так називається?                   

   Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].

ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ

Піднімає джміль фіранку,

каже: — Доброго вам ранку!

Як вам, бджілко, ночувалось?

Чи дощу не почувалось?

Виглядає бджілка з хатки:

— У дзвіночку добре спати.

Цей дзвіночок — як намет.

Тільки дощ — як кулемет.

Л. Костенко

    — Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].

   У якому із записаних слів найменше звуків?

—  Складіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?        

   Як на письмі позначається звук [дж]?

   А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?

—  Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз’]?

—  Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємося про приголосні звуки [дж], [дз], [дз’].

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 35-36)

Вправа 95

Учні читають речення. У виділених словах правильно вимовляють звуки [дж], [дз], [дз’].

   Скільки в тексті абзаців? Прочитайте початок кожного.

   Випишіть виділені слова. Підкресліть буквосполучення дж, дз.

   Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 36.                  

Вправа 96

Учні записують речення, доповнюють їх словами, користуючись малюнками.

    — Поділіть для переносу слова з буквосполученнями дж, дз.

   Полічіть кількість звуків і букв у цих словах.

Вправа 97

Учні читають текст.

   Чим відрізняються джміль і джмелик? (Джміль більший від джмелина за розміром, старший за віком.)

    — Користуючись текстом, усно опишіть джмелика за запитаннями.

1) На що схожий джмелик? (Джмелик схожий на вертоліт.)

2) Якого він кольору? Джмелик чорний, мов вуглинка.)

3) Що у нього на голівці і на спинці? (У нього на спинці та голівці дві плямки, мов пелюсточки квітки прилипли.)

4) На що схожі крильця джмелики? (Крильця джмелика схожі на пропелери.)

5) Як джмелик гуде? («Джу-джу-джу! » — дзвінко гуде джмелик.)

Вправа 98

   «Перетворіть» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. Запишіть слова.

— Визначте, чи однакова кількість звуків і букв у записаних словах. З одним зі слів складіть і запишіть речення.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Чарівні слова»

— Складіть слова за зразком,

а) пани (сани) сапа

пальто (______ ) рама

6) пожежа (поле) левеня

вагон (_______ ) таксі

в) крапка(крапля)галявина

мисливець (______ ) наказав

г) сирота (сирник) сінник

мило (________ ) ніша

    — Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.

2. Робота в групах. Творча робота

    — Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.

• Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.

• Годували, його, вони, спочатку, молоком.

• На, городі, потім, пасли.

• Грався, він, з, і, бігав, дітьми.

   Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Якими буквосполученнями позначаються на письмі звуки [дж], [дз], [дз’]? Наведіть приклади.

   Як треба переносити слова з такими буквосполученнями? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 36, вправа 99.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити