Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 23. ПРАВИЛЬНА ВИМОВА ЗВУКІВ [г], [ґ], ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ БУКВАМИ «ге», «ґе»

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки [г], [ґ]; розвивати вміння розрізняти на слух звуки [г] і [ґ]; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 36, вправа 99)

    — Прочитайте слова, правильно вимовляйте перший звук.

   Назвіть букви, якими він позначається.

    — У виділених словах назвіть кількість звуків і букв.

2. Вправи на повторення

Словниковий диктант

Ґава, аґрус, ґудзик, годинник, ґедзь, дзиґа, ягода, герой, ґрунт, погода, горох.

   Складіть звукові моделі слів ґедзь і ягода.

—  Поясніть, чому в слові ґедзь букв більше, ніж звуків, а в слові ягода — звуків більше, ніж букв.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 36-38)

Вправа 100 (робота в парах)

Учні читають скоромовку. Правильно вимовляють звуки, позначені буквами г і ґ.

   Спишіть скоромовку. Слова з буквами г і ґ поділіть на склади.

Вправа 101

Учитель читає текст.

   Скільки видів горобини росте в Україні?

   Як горобина зустрічає пернатих друзів?

   Які тварини пригощаються плодами горобини?

   Назвіть слова з буквою г.

Вправа 102

Учні читають загадки та відгадують їх.

   Правильно вимовляйте звук [ґ] у словах-відгадках!

—  Виконайте звуковий аналіз слова ґудзик. Поясніть, як це слово можна поділити для переносу.

Слово про слово

Без угаву — безперестанку, безперервно.

Вправа 103

Учні пояснюють, про кого так говорять.

• Гострий на язик — той, хто говорить дотепно, влучно або дошкульно.

• Може гори перевернути — може виконати неможливу роботу, зробити дуже багато.

• Ґав ловить — марно витрачає час.

• Крутиться дзиґою — вертлява людина.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Віконечка»

    — Прочитайте слова. Запишіть їх, вставляючи букви ґ або г.

Об□ортка, а□рус, по□ода, дзи□а, □удзик, □уси, □ава, □рім, □рунт, по□ляд.

— Прочитайте спочатку слова, в яких уставили букву г, а потім — слова з буквою ґ.

2. Творча робота

    — Переставте речення так, щоб утворився текст. Запишіть його.

1) На зупинці в автобус зайшла старенька бабуся.

2) Бабуся подякувала Ігореві й сіла.

3) Хлопчик схопився з місця.

4) Ігор з мамою їхали автобусом.

    — Слова першого речення поділіть на склади.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Які звуки вчилися розрізняти на уроці?

   Якими літерами вони позначаються на письмі? ([ґ] — «ґе» — ґ, [г] — «ге» — г)

   Наведіть приклади слів, які починаються цими буквами.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.38, вправа 104.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити