Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 32. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ ПЕРЕД [о]ЗНАКОМ М'ЯКШЕННЯ. ПЕРЕНОС СЛІВ ІЗ ь

Мета: поглибити знання учнів про тверді та м'які приголосні звуки; вчити позначати м'якість приголосних знаком м'якшення (ь); розвивати зв'язне мовлення; виховувати позитивні риси характеру.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 47, вправа 131)

     — Прочитайте загадку разом із відгадкою.

   Які пропущені букви ви вставили?

   Підкресліть у словах букви перед знаком м’якшення.

     — Які звуки позначають підкреслені букви перед знаком м’якшення?

2. Гра «Додай букву»

—  До поданих слів допишіть букву, що не позначає звука. Чи змінилося їх значення?

Лан — лань       

Син —...

рис — ...

полин — ...

   — З однією парою слів складіть речення.

3.Робота над скоромовкою

    — Прочитайте скоромовку. Спишіть.

   Поділіть слова (дужечками знизу) на склади.

Лиска лащить лисеня, а лосиха лосеня.

Лев ласкаво лапою левенятко ляпає.

   У яких словах є м’які приголосні звуки?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота за підручником (с. 47-48)

Вправа 132

Учні читають прислів’я, вимовляють у виділених словах звуки і називають букви.

   Що позначає знак м’якшення у цих словах?

   Доберіть до слів поганий, біда протилежні за значенням.

Пригадайте!

М’якість приголосного перед о позначається знаком м’якшення (ь): льон, бадьорий.

Вправа 133

Учні читають вірш, називають пропущені букви.

   Розкажіть, до кого і до чого звертається поет.

   Визначте кількість звуків і букв у слові синьому.

   Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 48.

Вправа 134

Учні читають та списують речення, вставляючи пропущені букви. Пояснюють, що позначає знак м’якшення у слові польових.

Слово про слово

Половіли — достигаючи, набували жовтого кольору.

2. Фізкультхвилинка

Всі піднесли руки — раз!

На носках стоїть весь клас.

Два — присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! — і вгору,

Два! — і вниз,

На сусіда подивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Раз — присіли, два — піднялись.

Хай мужніє ваше тіло.

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

— Прочитайте. Вставте пропущені букви. Підкресліть слова зі знаком м’якшення.

Мама дон□ку колисала, гарну пісен□ку співала. Тонен□кий, прозорий л□одок укрив калюжі. Коло пен□ків ростут□ мален□кі опен□ки.

   Поділіть на склади для переносу виділені слова.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра «Твердий — м'який»

Учні розподіляються на дві команди: хлопчики — дівчатка. Перша команда називає склади з твердими приголосними звуками, друга — з м’якими.

   Які букви не можна писати після букв, що позначають тверді приголосні букви?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 48, вправа 135.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити