Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 34. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ У НАПИСАННІ, ЗВУКО-БУКВЕНОМУ АНАЛІЗІ СЛІВ З М'ЯКИМИ ПРИГОЛОСНИМИ

Мета: поглибити знання учнів про тверді та м'які приголосні звуки; вчити позначати м'якість приголосних знаком м'якшення (ь); розвивати зв'язне мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учні читають складені казки.

2. Гра «Віконечка»

— Вставте пропущені я, ю, є. Підкресліть букви, якими позначені м’які приголосні звуки.

Гал□, т□льпан, ранн□, Л□дмила, Вал□, трет□, кл□ч, л□ди, Ол□, за□ць, Тол□, школ□р, Натал□.

   Поділіть на склади дужками знизу слова — імена людей.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 49-50)

Вправа 136

Учні читають вірш, виписують слова зі знаком м’якшення, пояснюють їх написання.

   Поділіть ці слова для переносу.

Слово про слово

Гаптувати — вишивати шовковими, вкритими тонким шаром золота чи срібла нитками.

Вправа 137

Учні списують слова, поділяючи їх для переносу.

   У кожному слові назвіть м’який приголосний звук, позначений двома буквами.

Відповідайте так: «У слові батько м’який звук [т’] позначено двома буквами — “те” і “знаком м’якшення”».

Вправа 138

Учні відгадують загадку, виконують звуко-буквений аналіз виділеного слова за зразком.

   Знайдіть у загадці двоскладове слово, яке не можна поділити для переносу. (Її) Чим цікаве це слово?

Вправа 139

Учні читають прислів’я, вставляючи пропущені букви.

    — Запам’ятайте написання виділених слів.

2. Фізкультхвилинка

VУЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Добери слово»

    — Доповніть речення потрібними за змістом словами.

Від нашого села до Києва далеко, а до Харкова — ...

2. Гра «Допоможи Незнайкові»

— Прочитайте. Знайдіть і виправте помилки, допущені Незнайкою у диктанті.

Осінь, окун, пенки, пальто, серпень, тільки, у ньйого, сьйогодні, альбом, колори, тінь, маленький, знайомий, бадьорий, синька.

— З окремими словами (на вибір) складіть розповідне, питальне і спонукальне речення. Запишіть їх.

3. Робота над прислів'ями

    — Прочитайте прислів’я. Як ви його розумієте?

   Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні.

• Мудрим ніхто не народився, а навчився.

   Підкресліть букви, що позначають м’які приголосні.

• Биків люблять за роги, а людину — за слово.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Чого навчалися на уроці?

   Які букви позначають м’який звук у слові альбомі

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 50, вправа 140.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити