Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 36. ТВЕРДІ Й М'ЯКІ ПРИГОЛОСНІ. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ БУКВАМИ і, я, ю, є

Мета: поглибити знання учнів про позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати мовлення, пам'ять, увагу; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 52, вправа 144)

— Про кого йдеться в тексті?

— Назвіть у виділених словах букви, якими позначено м’які приголосні звуки, та букви, якими позначено м’якість приголосних.

2. Гра «Заміни звук»

— Замініть тверді приголосні [д], [т], [н] м’якими [д’] [т’] [н’]. Які слова утворилися?

Дим (дім), багатий (багатій), порад (порадь), завод (заводь), дружний (дружній), тин (тінь), радити (радіти), полин (полинь), знати (зняти), дати (діти).

3. Читання складів

— Прочитайте склади парами.

ди —ді

не — не

    лу — лю

та — тя

   Вимовте попарно приголосні звуки.

   Як вони вимовляються?

   Які букви підказали, що приголосні у другому стовпчику треба вимовляти м’яко?

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 52-53)

Вправа 145

   Прочитайте вголос склади парами. Вимовте попарно приголосні звуки.

   Назвіть букви, які підказали вам, що приголосні, позначені виділеними буквами, треба вимовляти м’яко.

Звірте свою відповідь з правилом на с. 52.

Вправа 146

Учні читають і списують речення.

   Знайдіть слова з м’якими приголосними звуками. Вимовте ці звуки.

   Виділені слова поділіть для переносу.

Пам’ятайте!

Буква й завжди позначає м’який приголосний звук [й].

   Назвіть слово у вірші, у якому всі приголосні звуки м’які. (Сійся)

Вправа 147

   Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

   З чого видно, що люди бережливо ставляться до природи, охороняють її?

   Спишіть виділені слова.

   Вимовте м’які приголосні звуки.

   Букви, якими позначено м’якість цих звуків, підкресліть двома рисками.

Вправа 148

   Назвіть звуки (не букви!), які треба додати до частинки слова -інь, щоб утворилися такі слова: тінь, лінь, дзінь.

   Якими буквами позначено ці звуки?

    — А якою буквою позначено їх м’якість?

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над загадкою

    — Прочитайте і відгадайте загадку.

• У траві лежить клубок,

В ньому безліч голочок.

   Складіть звукову модель слова їжак.

    — Скільки звуків позначає буква її

2. Робота в групах

    — Опишіть їжачка за запитаннями та опорними словами.

1) Яка це тварина?

2) Де живе?

3) Яка в нього шубка?

4) Який носик?

5) Які очі?

6) Які ніжки?

Опорні слова: з колючок; маленький, гостренький; мов ґудзики.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Які букви вказують на м’якість приголосних?

   Поясніть такі мовні явища:

• у слові знака м’якшення немає, а м’які приголосні є;

• букви у немає, а звук [у] є?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 53, вправа 149.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити