Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 39. ПОДОВЖЕНІ М'ЯКІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ

Мета: навчати учнів правильно вимовляти та переносити слова в подовженими м'якими приголосними звуками; формувати навички грамотного письма; виховувати почуття дружби, товаришування.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 57, вправа 155)

    — Прочитайте уривки з віршів.

   Назвіть слова в рядках, які закінчуються однаково.

   Які звуки в цих словах однакові?

—  Замість якого слова в одному з уривків ужито слово він? Поясніть, з якою метою.

2. Гра «Порівняй!»

    — Визначте кількість звуків у словах і поставте знаки «<», «>», «=».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 57-58)

Вправа 156

Учні читають речення.

—  У яких виділених словах м’які приголосні звуки вимовляються подовжено?

—  Спишіть парами виділені слова. Зробіть висновок, як позначається на письмі м’який подовжений звук.

   Звірте свій висновок з правилом на с. 57.

Вправа 157

Учні читають слова. Звуки, позначені двома однаковими буквами, вимовляють подовжено.

— Спишіть слова. Підкресліть букви, які позначають м’які подовжені звуки.

—  Визначте, скільки звуків і скільки букв у слові читання. Прочитайте зразок відповіді.

Візьміть до уваги!

Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою.

Вправа 158

Учні читають вірш.

   Розкажіть, як онук ставиться до своєї бабусі. Доведіть словами вірша.

   Назвіть слова з подовженими м’якими приголосними звуками.

    —  Складіть звукові моделі цих слів.

Вправа 159

    —  Утворіть слова за зразком і запишіть парами.

    —  Складіть і запишіть речення з одним із утворених слів.

2. Фізкультхвилинка

V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Утворіть слова за схемою. Запишіть їх за алфавітним порядком.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

     — Як позначається подовження звука у звуковій моделі?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 58-59, вправа 160.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 52

1. Виконання вправи 207 (с. 79-80)

    — Поміркуйте і скажіть одним реченням, про що цей текст.

    — Доберіть до тексту заголовок.

2. Словникова робота «Слово про слово» (с. 80)

    — Що означає слово брунатний? міднолисті?

3. Робота в парах

Діти отримують картки із завданням. Треба визначити, чи є ці речення текстом.

   Прочитайте речення.

Картка 1

Жили собі дід та баба. Була у них Курочка-Ряба. А хто, хто в рукавичці живе?

Картка 2

Йшов дід лісом та й загубив рукавичку. Бігла мишка та й до рукавички. Знесла курочка яєчко.

Картка З

Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика-превелика. Покликав дід трьох синів.

   Чому це не текст? Доведіть це одне одному.

   Спробуємо виправити, щоб вийшов текст.

—  «Зайве» речення закресліть, а своє допишіть так, щоб вийшов зв’язний текст.

   Чому ви легко відновили тексти? (Казки знайомі.)Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити