Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 40. ПЕРЕНОС СЛІВ ІЗ ПОДОВЖЕНИМИ ПРИГОЛОСНИМИ ЗВУКАМИ

Мета: навчати учнів правильно писати слова з подовженими м'якими приголосними звуками, виконувати звуко-буквений аналіз; розвивати увагу; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 58-59, вправа 160)

    — Прочитайте прислів’я. Як ви їх розумієте?

—  Назвіть слова з подовженими приголосними звуками. Поясніть їх написання.

    — Доберіть до виділених слів слова за зразком: навчання — навчати.

2. Гра «За алфавітом»

—  Спишіть слова в алфавітному порядку. Запам’ятайте їх написання. Над словами поставте наголос.

Волосся, колосся, завдання, читання, суддя, насіння.

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 59-60)

Вправа 161

   Прочитайте слова.

   Поміркуйте, як їх можна поділити для переносу.

   Звірте свій висновок з правилом на с. 61.

   Поділіть слова для переносу по-різному.

   З двома словами (на вибір) складіть і запишіть речення.

Вправа 162

   Прочитайте прислів’я. Поміркуйте, чому ми так говоримо.

   Випишіть слова з подвоєними буквами, поділяючи їх для переносу.

   Усно виконайте звуко-буквений аналіз виділеного слова.

Так ми говоримо!

Знання — сонце, книга — вікно.

Вправа 163

Учні читають текст, виписують слова з подовженими приголосними звуками, вставляючи пропущені букви. Пояснюють їх написання.

   Виконайте звуко-буквений аналіз виділеного слова.

Вправа 164

   Прочитайте і відгадайте загадку.

—  Прочитайте вголос виділені слова. Які звуки в них однакові? Вимовте звуки, якими ці слова відрізняються.

   Запишіть виділені слова, поділяючи їх для переносу.

Вправа 165

Учні читають жарт, оцінюють поведінку Миколи і Дмитрика.

   Чи чемні ці хлопчики? Поясніть чому.

   Прочитайте і запам’ятайте пораду на с. 63.

— Складіть звукову модель виділеного слова. Поділіть його для переносу.

2. Фізкультхвилинка

Раз! Два! Час вставати,

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька раз понахилялись.

Зайчик сонячний до нас

Завітав у світлий клас.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає

І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутися до справ.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

— Чітко вимовте слова з подовженими м’якими приголосними звуками.

Полісся, волосся, колосся, узлісся, галуззя, мотуззя, змагання, навчання, проміння, каміння, вбрання, насіння, зілля, бадилля, рілля, Ілля.

   Складіть звукові моделі слів: волосся і насіння.

   Запишіть слова, поділивши їх для переносу. З одним зі слів складіть речення. Визначте і підкресліть у ньому головні слова. До кожного головного слова поставте питання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

—  За яким правилом переносять слова з м’якими подовженими звуками?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 61, вправа 166.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити