Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 42. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ ІЗ ПОДОВЖЕНИМИ ПРИГОЛОСНИМИ ЗВУКАМИ

Мета: закріпити знання учнів про подовжені м'які приголосні звуки та написання слів із ними; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати турботливе ставлення до тварин.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учні читають складені поради «Бережи книжки».

2. Складання речень

    — Побудуйте речення з кожної групи слів. Підкресліть буквосполучення ьо.

1) Льону, кольору, квітки, синього.

2) Соловйова, у, успішно, польоти, льотчика, проходять.

3. Робота над загадкою

    — Прочитайте загадку. Відгадку запишіть.

   Складіть звукову модель слова-відгадки.

• На вазі не зважиш, на базарі не купиш.

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 61-62)

Вправа 167

Учні читають і списують слова, виконують усний звуко-буквений аналіз цих слів за зразком, поданим у таблиці.

Вправа 168

Учитель читає текст.

Учні дають відповіді на запитання.

   Чим укриті схили Чернечої гори?

   Які дерева ростуть на Чернечій горі?

   Які кущі ростуть на Чернечій горі?

   Послухайте ще раз цей текст.

   Випишіть слова з подовженими м’якими приголосними звуками.

   Складіть звукові моделі цих слів.

Хвилинка спілкування

   Що тобі відомо про Чернечу гору?

   На ній — могила Тараса Шевченка.

   А ти знаєш, де вона знаходиться?

   У місті Каневі, над Дніпром.

   Як цю гору називають у народі?

    — Продовжіть розмову.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

    — Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.

Взуття, життя, обличчя, узлісся.

— З’єднайте слово і його ознаку.

Ящірка

щасливий

щітка

прудка

друг

нова

день

щирий

   Яка буква, що позначає два звуки, зустрічається у кожному словосполученні?

   Які ще букви можуть позначати два звуки? Наведіть приклади.

   Поставте наголос у словах-ознаках.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Чого навчилися на уроці?

   Які слова з подовженими приголосними запам’ятали?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.63, вправа 170.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 55

   Прочитайте.

ОСІНЬ

Настала похмура осінь. Накрапає дрібний дощ. По небу повзуть темні хмари. Зникають мухи. Жуки ховаються під кору дерев. Вони засинають до весни. Природа готується до зустрічі зими.

   Це текст? Чому? (Складається з речень, речення пов’язані за змістом, є заголовок.)

   Скільки в ньому частин? (3) Як ви дізналися? (Кожна частина починається з нового рядка.)

   Як називається перша частина тексту? Зачитайте її.

   Як називається друга частина тексту? Зачитайте її.

   Зачитайте третю частину тексту. Як вона називається?

   Скільки абзаців? (Теж 3.)

   Запишіть перший абзац. Виконайте звуко-буквений аналіз слова дощ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити