Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 44. АПОСТРОФ. ПРАВИЛО ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Мета: поглибити знання учнів про апостроф; вчити правильно вимовляти, читати і списувати слова з апострофом; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; формувати пізнавальні інтереси.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 64, вправа 173)

    — Які слова з подовженими м’якими приголосними ви підкреслили?

   Яке слово ви поділили для переносу по-різному?

    — Чому не підкресленим залишилося слово неодмінної?

2. Гра «У два стовпчики»

—  Запишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а потім — ті слова, у яких вони пом’якшують попередній приголосний.

Ясен, лялька, юшка, поїзд, стоїть, тюльпан, ллє, єнот.

   Які звуки можуть позначати букви я, ю, є, її

   Скільки звуків позначають ці букви у словах кожного стовпчика?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і писати слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки після твердих приголосних.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 64-65)

Вправа 174

   Відгадайте загадку. (Апостроф)

—  Запишіть слово апостроф. Вимовте останній звук, підкресліть букву, що його позначає, назвіть її.

Вправа 175

—  Прочитайте слова. Після апострофа на місці букв я, ю, є, ї чітко вимовляйте по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

   Спишіть слова. Підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.

   Зробіть висновок, після яких букв і перед якими ставиться апостроф.

   Звірте свій висновок з правилом на с. 67.

Вправа 176

Учні читають і списують словосполучення, пояснюють уживання апострофа в словах.

Усно складають речення з поданими словосполученнями.

Візьміть до уваги!

Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки.

Вправа 177

   Прочитайте і спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф.

—  Назвіть однакові букви в словах пір’я і моря. Зробіть висновок, чи однакові звуки позначено цими буквами?

    — Складіть звукові моделі цих слів.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Обведи потрібне»

    — Обведіть букви, після яких може ставитися апостроф, д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р

2. Гра «За алфавітом»

Спишіть слова за алфавітним порядком. Поставте наголос.

П’ять, б’ють, здоров’я, солов’ї, полум’я, рюкзак, м’ята, реп’ях, пір’я.

    — Поясніть уживання апострофа в словах.

3. Гра «З якої казки?»

— Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, з якої казки цей уривок.

Напоїла курочка півника м’ятою, приклала гірчичник,— і пройшло.

    — Спишіть, підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.

4. Робота над загадками

    — Прочитайте і відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.

• Сам маленький, а шубка дерев’яна.

• Люблять мене, поважають, а б’ють мене, коли грають.

    — Складіть звукову модель слова б’ють.

5. Коли так кажуть?

— Слова з апострофом слід читати так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав [й].

Робить п’яте через десяте. (Робити як-небудь.)

   Спишіть, поділяючи слова для переносу. Поставте наголос.

   Як треба переносити слова?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Як вимовляються приголосні перед апострофом? Наведіть приклади.

   Перед якими буквами пишеться апостроф? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 65, вправа 178.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити