Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 45. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ У ВИМОВЛЯННІ, ЧИТАННІ ТА НАПИСАННІ СЛІВ З АПОСТРОФОМ

Мета: навчати учнів уживати апостроф після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки, переносити слова з апострофом; розвивати мовлення, мислення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 65, вправа 178)

    — Поясніть уживання апострофа у словах.

    — Прочитайте речення, яке відповідає схемі.

2. Гра «Допоможи Незнайкові»

— Прочитайте слова. Чи подобається вам їх звучання? Запишіть слова без помилок.

Буряк, ряд, бурян, подвіря, Рябко, піря.

   Чому в одних словах поставили апостроф, а в інших — ні?

    — Підкресли букви, між якими стоїть апостроф.

3. Гра «З якої казки?»

—  Прочитайте, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадайте, із якої казки цей уривок.

На ранок баба набрала мичок і погнала солом’яного бичка пасти.

   Спишіть. Поставте наголос.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 66)

Вправа 179

   Прочитайте речення.

   Спишіть, вставляючи за потреби пропущені букви або апостроф.

   Виконайте звуко-буквений аналіз виділених слів.

Вправа 180 (робота в парах)

Учні читають вірш, роблять висновок із прочитаного.

   Прочитайте висновок поета. Як ви його розумієте?

    — Випишіть слова з апострофом. Поясніть одне одному їх написання.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над загадками

    — Прочитайте та відгадайте загадки. Випишіть слова з апострофом.

• Хвіст гачком, ніс п’ятачком. (Свиня)

• Скручений, зв’язаний, та не плаче, а по хаті скаче. (Віник)

   — Поясніть уживання апострофа в словах.

2. Списування

    — Прочитайте слова. Спишіть, вставляючи за потреби апостроф.

П□ять, дев□ять, десять, б□ють, реп□ях, р□юкзак, р□ядно, бур□як, бур□я, весілл□я, черв□ячок.

   Поясніть уживання апострофа в словах.

    — Складіть звукову модель слова дев’ять.

3. Запис слів з апострофом під диктування

Пір’я, буря, в’юн, гравюра, б’ють, бюро, матір’ю, рюкзак, бар’єр, Рєпін, сім’я, духмяний.

   Прочитайте слова, у яких поставили апостроф. Поясніть його вживання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Після яких приголосних ставиться апостроф?

   Скільки звуків позначають букви я, ю, є, ї після апострофа?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 67, вправа 181.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 60

1. Гра «Розсипанка»

    — Біжить Колобок далі. А назустріч йому — Вовк. Слова розсипав!

   Складіть речення із розсипаних слів.

ліс зима У прийшла.

одягли шуби Дерева білі.

співу Не пташок чути.

2. Виконання вправи 224 (с. 88)

    — Котиться Колобок лісом, а назустріч йому Лисичка. Та й каже:

   Якщо твої школярі такі розумні, то нехай і моє завдання спробують виконати.

   Прочитайте речення. Виділяйте паузою кожну закінчену думку.

   Скільки речень у тексті?

   Спишіть речення.

   Підкресліть речення, у яких закінчену думку виражено одним словом.

    — Прочитайте найдовше речення.

3. Поетична хвилинка

     — Прочитайте вірш О. Олеся (с. 88-89, вправа 225).

   Скільки речень у цьому вірші?

   Поясніть, як ви розумієте вислів метелики з неба летять?

Самостійна робота

   Спишіть останнє речення.

   Поділіть на склади для переносу слова картинкою, віконце.

Перевірка виконаних робіт.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити