Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

Урок 47. ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ. УКРАЇНСЬКА МОВА - ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

Мета: розширити уявлення учнів про мову як найважливіший скарб українського народу, про існування різних мов; вчити спостерігати за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах; розвивати усне мовлення учнів, каліграфічні навички письма; виховувати любов до рідної мови, бажання більше дізнаватися про неї.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА

Урок почнемо без зупинки

З каліграфічної хвилинки

У у Уу ур ук ск ий Україна український

   Що означає кожне слово?

   Назвіть голосні звуки в слові Україна.

   Поділіть на склади слово український.

   Які мови ви ще знаєте?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Утворіть словосполучення.

росіяни

українська

французи

англійська

українці

французька

англійці

російська

   Складіть речення з однією парою слів на вибір.

—  Який висновок можна зробити зі складених вами речень? (Кожний народ має свою мову.)

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні ми з’ясуємо поняття рідна мова, ознайомимось із мовами, спорідненими з українською мовою. Дізнаємось про слова, що нагадують нам про історичне минуле нашого народу.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

— Чи можуть росіяни розмовляти англійською мовою?

   А українці — французькою?

   Чи можна вважати ці мови їх рідними мовами? Чому?

   А яка мова для них рідна?

   У чому полягає різниця між рідною і нерідною мовами?

   Назвіть свою рідну мову. Як ви до неї ставитеся?

   А як ви будете ставитися до мови інших народів? Чому?

2. Робота за підручником (с. 70, вправа 187)

— Прочитайте текст. Про що ви дізналися з тексту?

   Які мови є близькими до української мови? (Російська, білоруська)

— Як ви гадаєте, чому?

3. Подорож до слов'янської родини (див. Додаток на с. 54)

4. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах (с. 70, вправа 188)

— Прочитайте текст. Що цікавого дізналися?

   Назвіть зображені предмети. Дізнайтеся, як вони називаються в інших мовах.

   Запишіть назви овочів у тій послідовності, як вони зображені. (Картопля, цибуля, огірок, буряк)

   Поставте знак наголосу в цих словах.

— Чи можна вважати, що ці слова записані за алфавітом? Чому?

5. Фізкультхвилинка

6. Продовження роботи за підручником (с. 71)

Вправа 189

   Прочитайте виразно текст.

   У якій країні ми живемо? Як зветься наша мова? Як ми ставимося до рідної мови?

   Яка мова є державною мовою України?

   Спишіть каліграфічно останнє речення.

Вправа 190 (робота в групах)

Кожна група записує своє висловлювання і пояснює його зміст.

1-ша група пояснює зміст першого висловлювання; 2-га група — зміст другого висловлювання; 3-тя група — зміст третього висловлювання; 4-та група — зміст четвертого висловлювання.

   Як ви розумієте значення слова скарб?

   Прочитайте пояснення з підручника на с. 74.

Висновок. Найбільший скарб українського народу — це його рідна мова.

7. Старі й нові слова в українській мові (див. Додаток на с. 56)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Що цікавого дізналися на уроці?

   Які мови є спорідненими до української мови?

   Як потрібно ставитись до своєї мови?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 71-72, вправа 191, завдання 1, 2, 3.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити