Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ТЕКСТ

Урок 52. ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ. РОЗРІЗНЕННЯ ГРУПИ ОКРЕМИХ РЕЧЕНЬ І ТЕКСТУ. ЗАГОЛОВОК, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗМІСТУ ТЕКСТУ

Мета: ознайомити учнів з поняттям «текст», навчати розрізняти окремі речення і текст; розвивати вміння добирати заголовки до тексту відповідно до його змісту; виховувати спостережливість, бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (с. 77, вправа 204)

—  Що ви можете сказати про хлопчика?

—  Прочитайте речення зі звертанням.

—  Які слова ввічливості ви підкреслили?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

   Що таке мова? (Все те, про що ми говоримо, читаємо, пишемо.)

   Для чого нам потрібна мова? (Щоб спілкуватися.)

   Яким буває мовлення? (Усним і писемним.)

Гра «Яке це мовлення?»

Хлопчики піднімають руку, якщо почують про усне мовлення.

Дівчатка піднімають руку, якщо почують про писемне мовлення.

• Двоє учнів розмовляють.

• Учитель пише на дошці.

• Бабуся розмовляє по телефону.

• Тато читає газету.

• Діти пишуть у зошитах.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

— Наша мова складається з речень. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що саме утворюють декілька речень, але спочатку проведемо хвилинку каліграфії.

V. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА

— Напишіть каліграфічно.

У у Ук укр їн

VI. СЛОВНИКОВА РОБОТА

Загадка

• У світі одна — наша мати вона. (Україна)

—  Україна — це край, в якому ми живемо. З якої букви будемо писати назву нашого краю?

—  Запишіть речення, вписуючи пропущені слова: українці, Україна, український.

__ — одна з найбільших країн Європи. Основне населення держави — _      Державна мова — _____  

VII. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з дидактичним матеріалом

Бджола — це комаха.

Мурашки — лісові санітари.

До нас у вікно залетіла муха.

Вони поїдають шкідливих гусениць і тлю.

Мурахи — лісові мешканці.

Мурашник — це їх місто.

Різнобарвний метелик сів на квітку.

Зруйнувати мурашник — загине мурашина сім’я.

    —  Скільки речень у 1-му стовпчику? (4)

    —  Про кого йдеться в кожному реченні? (Про бджолу, муху, мурах, метелика.)

   Скільки малюнків можна намалювати? (4)

   Чи можна дібрати заголовок до цих речень?

   Прочитайте, що написано в другому стовпчику.

   Скільки тут речень? (4)

   Про кого йдеться в кожному реченні? (Про мурашок.)

   Скільки малюнків можна намалювати? (1)

   Чи можна дібрати заголовок до всіх цих речень?

Висновок. Порівняйте записи. Чим вони схожі? (Вони про комах.)

— Чим вони відрізняються? (У першому стовпчику — про різних комах, це різні речення. А в другому — всі про мурашок. Речення зв’язані за змістом.)

2. Робота за підручником (с. 79)

Вправа 205

   Прочитайте написане ліворуч і праворуч.

   Де речення зв’язані між собою, а де — ні?

   Доведіть свою думку.

   Який заголовок написано ліворуч?

   Чи можна до написаного праворуч дібрати заголовок? Чому?

Ознайомлення з правилом (с. 79)

   Що утворює текст?

   Як розміщені речення у тексті?

   Що можна дібрати до тексту?

Робота з деформованим текстом (вправа 206)

   Змініть порядок речень так, щоб можна було прочитати текст.

    — Запишіть його в зошит.

3. Фізкультхвилинка

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

(див. додаток на с. 84)

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   З чого складається текст?

   Що можна дібрати до тексту?

   Як зв’язані між собою речення в тексті?

   Що вам найбільше сподобалося на уроці?

    — Що для вас було складним?

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 80-81, вправа 209, вивчити правило (с. 79).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити