Українська мова 2 клас І семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

ЗВУКИ І БУКВИ. АЛФАВІТ

Урок 7. РОЗТАШУВАННЯ СЛІВ ЗА АЛФАВІТНИМ ПОРЯДКОМ. РОБОТА З ОРФОГРАФІЧНИМ СЛОВНИКОМ

Мета: закріплювати вміння учнів розташовувати слова за абеткою; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 14, вправа31)

Учні читають назви днів тижня в абетковій послідовності; розповідають про те, чим запам’яталися їм вихідні дні.

2. Гра «Утвори слова»

Учитель називає слова. Учні мають скласти з них слово таким чином: узяти з першого слова перший звук і позначити його буквою, а з другого — другий, з третього — третій і т. д.               

Виграє той, хто першим складе слово і правильно його прочитає.

зір, ліс, бір, марка, рамка (зірка);

мало, дим, сир (мир);

пара, перо, він, мама, канал (пенал);

заєць, лис, ломи, собака (зима);

звір, лось, шишка, лини, корито (зошит);

рука, нема, рада, сади, насос, фабрика, записка (редиска);

лава, лин, бамбук, молодий, батон (лимон).

   Запишіть слова. Усно доберіть до них назви ознак.

   Чи можете ви прочитати ці слова за алфавітним порядком?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння розташовувати слова за абеткою.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

— Навіщо потрібен алфавіт? Що розміщують за алфавітом?

   А ще за алфавітом розміщують слова в словниках.

Словник — це зібрання слів, розміщених за алфавітним порядком, з поясненням, тлумаченням чи перекладом на іншу мову. Словники — скарби національної мови, наші друзі і помічники. Вони допомагають нам правильно писати слова, визначати їх значення, пояснювати походження слів, розширюють світогляд, дають різноманітну інформацію, розвивають культуру мовлення.

Орфографічні словники — найголовніші порадники кожної освіченої людини. У них ми можемо дізнатися про правопис і наголошення слів.

2. Робота за підручником (с. 14-15)

Вправа 32

   Розгляньте орфографічний словник для учнів початкової школи.

   Слова в ньому розміщені за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква в слові, а й усі наступні.

   Знайдіть у словнику слова алфавіт, іній, немовля, троянда.

   Випишіть зі словника три слова, які відповідають на питання хто?, і три слова, які відповідають на питання що?.

— Усно складіть з виписаними словами речення.

Слово про слово

Словник — книга, у якій в абетковій послідовності подано слова певної мови.

Вправа 33

Учні записують слова за абеткою, беручи до уваги першу і другу букви в слові.

Вправа 34

Учні читають назви українських міст за абеткою і визначають, назва якого міста потрапила до вправи помилково; доводять, чому слово Дніпропетровськ необхідно написати перед словом Донецьк, а слово Київ — після слова Канів.

   Спишіть назви українських міст за абеткою.

Вправа 35 (робота в групах)

Учні читають слова і розташовують їх за абеткою. Складають із цими словами коротку розповідь про пору року (за вибором).

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота в групах

   Допоможіть учителеві заповнити класний журнал, бібліотекареві — розставити картки з прізвищами письменників, а листоноші — рознести листи по вулицях. Усі списки мають бути складені за алфавітним порядком.

1-ша група

Петров, Іванов, Долженко, Ляшенко, Савченко.

   За яким номером записане ваше прізвище в класному журналі? Складіть речення.

2-га група

Нестайко, Шевченко, Леся Українка, Франко, Глібов.

   Які твори цих письменників ви прочитали? Про що з них дізналися? Складіть про це кілька речень.

3-тя група

Сумська, Пушкінська, Київська, Одеська, Абрикосова.

   На якій вулиці ви живете? Складіть речення.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

   Як ви вважаєте, чому книжки в бібліотеці розташовують за алфавітним порядком?

   Чи знаєте ви, де ще використовується абетка?

   Чи допомагало вам знання абетки у виконанні завдань?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.15,вправа 36.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити