Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

СЛОВО (продовження)

Урок 73. УЯВЛЕННЯ ПРО СЛУЖБОВІ СЛОВА ТА ЇХ РОЛЬ У РЕЧЕННІ

Мета: дати учням поняття про службові слова, їх роль у реченні; закріплювати знання , про частини мови; розвивати зв'язне мовлення учнів, спостережливість, увагу; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

    — Що означає вислів «Показати, де раки зимують»?

2. Хвилинка каліграфії

    — Запишіть каліграфічно.

Лл зл ка витчеться сорочка

Все — із доброго чи злого —

Починається з малого,

Листя виросте з листочка,

З нитки витчеться сорочка.

М. Сингаївський

— Знайдіть у вірші іменники, прикметники, дієслова. Назвіть слова, протилежні за значенням.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Прочитайте речення.

Маленький зайчик вискочив на узлісся.

Ведмеді залягли в затишні барлоги.

   Скільки слів у кожному реченні?

   Згрупуємо ці слова за частинами мови, ставлячи до кожного з них запитання.

Хто? Що?

Який? Які?

Що зробив? Що зробили?

Слова — назви предметів

Слова — назви ознак

Слова — назви дій

зайчик

маленький

вискочив

узлісся

затишні

залягли

ведмеді

   

барлоги

   

   До яких слів у реченні не можна поставити питання?

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 110)

Вправа 1

   Прочитайте загадку.

   Зверніть увагу на підкреслене слово.

   На що воно вказує? На яке питання відповідає?

   Розгляньте схему. Порівняйте схему з реченням.

   Якого слова немає в схемі? Назвіть це слово в реченні. Чи можна поставити до нього питання?

Вправа 2

   Прочитайте слова в рядках. Чи можна з них скласти речення? Чому?

   Знайдіть потрібні слова на картках і складіть речення.

Заучування правила

Слова, які поєднують, сполучають інші слова в реченні, називаємо службові ми. До службових слів не можна поставити питання.

Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Продовження роботи за підручником (с. 110-111)

Вправа З

   Прочитайте текст.

   Прочитайте службові слова в кожному реченні. Випишіть.

   Спишіть перший абзац, підкресліть службові слова.

— Чи подобається вам поведінка хлопчика, який стояв біля воріт і спостерігав?

2. Робота над віршем

— Прочитайте вірш. Про кого він?

   Чи тільки зайчикам важко взимку?

   Як ви допомагаєте тваринам узимку?

   Знайдіть у вірші службові слова.

Холодно зараз в лісах і лугах, —

Все потонуло в глибоких снігах,

Бігають зайчики, мерзнуть, тремтять,

Затишок хочуть собі відшукать.

3. Творче завдання

— Спишіть, вставляючи потрібні службові слова.

_____________ рецепту        базарі

Дятел вибрав окуляри.

Натягнув собі__________ ніс,

Полетів трудитись________ ліс.

4. Робота в групах

— Прочитайте текст. Поміркуйте! Який це текст — розповідь чи опис? Прочитайте слова — назви ознак, які використав письменник для опису зимового лісу, назвіть службові слова.

У лісі тиша — повна, урочиста. Лише зрідка трісне дерево. Десь на верхах постукає по дереву дятел. Весь ліс — в інеї. Срібний, світлий, тихий. Ніби жде чогось, до чогось прислухається.

За О. Гончарем

5.   Гра «Упіймай службове слово»

Пішла киця по водицю

Та й упала у криницю.

Прибіг котик-братик

Та й витяг за вушко,

Посадив на сушко.

Стоїть киця весело

Та й дивиться на село.

З народного

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Про які нові слова дізналися на сьогоднішньому уроці?

   Назвіть службові слова, які ви запам’ятали?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 111, завдання після вправи 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити