Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

СЛОВО (продовження)

Урок 74. ПРАКТИЧНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИЙМЕННИКАМИ ЇХ РОЛЛЮ В РЕЧЕННІ

Мета: дати учням поняття про прийменник, його роль у реченні; вчити правильно писати прийменники з іншими словами; розвивати образне мислення учнів; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Прочитайте прислів’я. Поясніть, як ви їх розумієте. Назвіть службові слова.

2. Каліграфічна хвилинка

    — Запишіть каліграфічно.

Хх хл ух хлібороб художник

Ти добро лиш твори повсюди.

Хай тепло твої повнить груди.

Ти посій і доглянь пшеницю.

Ти вкопай і почисть криницю.

Л. Іванків

    — До чого вас закликає поет?

   Як ви розумієте вислів «Твори добро»?

    — Знайдіть у вірші дієслова. Поставте до них питання.

3. Словниковий диктант

Батьківщина, ведмідь, вересень, диктант, учитель, червоний, шофер, заєць, метро, жайворонок.

Самоперевірка — з дошки.

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні ми продовжимо вивчати службові слова, правильно писати їх з іншими частинами мови.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 111)

Вправа 1

—  Розгляньте малюнок. Складіть речення, використовуючи службові слова на, під, біля.

Заучування правила

2. Колективна робота

    — Уставте замість пропусків службові слова.

Пароплав (у чому?)__ морі. Сів (де?)       кущем. Усміхається (до кого?)_____________       мами. Сидить (на чому?)     стільці. Вийде (звідки?)

                  лісу. Стоїть (перед чим?) _       будинком.

3. Творче списування

—  Прочитайте і спишіть, уставляючи з довідки потрібні за змістом прийменники. Підкресліть слова, що з ними зв’язані.

____ зламаної сосни намело величезну кучугуру снігу. Вибіжить       ____ галявину заєць. Але не підходить        сосни.

Вийде          гущавини лисичка, та       кучугури не наблизиться. Бо__ кучугурою,         барлозі, спить ведмідь.

За Г. Скребицьким

Слова для довідки: біля, до, на, з, у, за.

Взаємоперевірка в парах та з дошки.

4. Вибірковий диктант

    — Випишіть прийменники разом зі словами, перед якими вони стоять.

Хмарка йшла на іменини

До сестрички, до хмарини.

В подарунок дощ несла

Й ненароком розлила.

Г. Чубач

— Зверніть увагу, як пишуться прийменники зі словами, перед якими вони стоять.

Фізкультхвилинка

5. Продовження роботи за підручником (с. 112-113)

Вправа 2

   Прочитайте текст. Назвіть головного героя оповідання.

   Чому діда Максима назвали дивним мисливцем?

    — Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені прийменники.

Вправа З

   Випишіть із другого абзацу вправи 2 окличне речення.

— Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова. Поділіть його на склади для переносу.

6.   Творчий диктант

   Додайте до поданих слів прийменники так, щоб утворилися речення.

Пишається______ водою червона калина.

Василько катався____   лижах.

Бабуся зварила вареники  __     вишнями.

_     небі співають жайворонки.

Галя_______ клумбі посіяла квіти.

Сяє_______ небі сонечко.

Самоперевірка — з дошки.

7.   Колективна робота

   Прочитайте, знайдіть службові слова.

Жив на світі дід Василь.

У кисіль він сипав сіль,

Цукор клав у холодець,

А у чай — жовтки з яєць

Був дідусь наш не дивак,

А робив це просто так,

А робив це все для штуки,

Щоб сміялися онуки.

В. Бичко

V. ПІДСУМОК УРОКУ

    — Що нового дізналися на уроці?

   Які слова називаються прийменниками?

   Якою є їхня роль у нашому мовленні?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 112, завдання після вправи 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити