Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

СЛОВО (продовження)

Урок 75. ВПРАВЛЯННЯ У ДОРЕЧНОМУ ВЖИВАННІ СЛУЖБОВИХ СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: вправляти учнів у доречному вживанні службових слів у мовленні; закріплювати навички правильного написання службових слів з іншими словами; розвивати зв'язне мовлення учнів; виховувати культуру мовлення.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

— Прочитайте останній абзац вправи 2. Назвіть службові слова, які ви вписали.

2. Хвилинка каліграфи

    — Відгадайте загадку.

• Біла пташка понад морем

Плаче, ніби в неї горе,

І далеко від землі

Проводжає кораблі. (Чайка)

   Запищіть каліграфічно

Ча ай ка чайка                                                               

Чайка над морем синім літала.

   Поділіть слово чайка на склади для переносу.

   Знайдіть у вірші прийменники, підкресліть їх.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Погляньте на вірш.

Скаче дощик (по) долині —

Зупинився (на) стежині...

(Із) сонечком подружився...

(У) веселку перелився.

Б. Чепурков

    — Яких слів у ньому не вистачає?

   Як називаються ці слова? (Службові)

   Як ви їх розпізнаєте? (До них не можна поставити питання.)

   Сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати службові слова у своєму мовленні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 112-113)

Вправа 1

   Прочитайте уривок із казки.

   Спишіть другий абзац, уставляючи дієслова з довідки.

   До вписаних дієслів поставте питання.

   Прочитайте службові слова,

   Поділіть на склади підкреслене слово.

— Прочитайте останнє речення. З якою інтонацією потрібно читати це речення? Дайте відповідь на питання. Запишіть.

Вправа 2

Робота в групах

   Хто більше збере і запише дієслів за дві хвилини?

    — До трьох записаних дієслів доберіть іменники за зразком.

2. Творча робота

— Прочитайте слова. Поміркуйте, які слова потрібно додати в кожному рядку, щоб утворилося речення.

Дерева, білка, пеньок, стрибнула.

Лапках, тримала, вона, шишку.

Пеньку, поснідала, білочка.                                          

   Запишіть утворені речення.

Самоперевірка — з дошки.

3. Робота в парах

— Складіть речення зі словами: за школою, під березою, через дорогу. Кращі речення запишемо в зошити. Підкресліть службові слова.

Фізкультхвилинка

4. Гра «Незнайкові помилки»

    — Попрацюйте в групах!

   Чи доречно Незнайко вжив службові слова? Виправте його помилки.

1-ша група

Володя зайшов у клас. Він сів у парту. Дістав у портфеля книги і поклав на парту. Володя сидить у Мариною.

2-га група

Пташка сиділа на дереві. Кіт Муркотун причаївся на деревом і дивився у пташку. Раптом він стрибнув у нижню гілку. Пташка пурхнула на полетіла.

3-тя група

Узяв дід ріпку за чуба. Баба діда — на сорочку. Дочка бабу — у запаску. Промучилися ввесь день, і ріпка сидить біля землі, як пень.

Кожна група по черзі презентує свій текст. Решта учнів у цей час намагаються «впіймати на гачок» службові слова, які почують.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Продовження роботи за підручником (с. 114)

Вправа З

   З’єднайте частини прислів’їв.

    — Підкресліть дієслова. Запишіть їх.

2. Гра «Складаємо прислів'я»

    — За допомогою службового слова а складіть з поданих двох речень одне.

     Ледачий двічі робить. Скупий двічі платить.

     Не кажи — не вмію. Кажи — навчусь.

     Праця годує. Лінь марнує.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Закінчи речення»

• На уроці я вчився...

• Найбільше мені сподобалось...

• Я запам’ятав...

• На наступному уроці хочу навчитися...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 114, завдання після вправи 3.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити