Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

КОРІНЬ СЛОВА

Урок 79. ДОБИРАННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ

Мета: навчати учнів добирати слова із заданим коренем; закріплювати знання про вивчені частини мови; розвивати зв'язне мовлення; виховувати естетичні почуття.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

За адк Ки їв ду хмя ий

2. Словниковий диктант Загадка, Київ, духмяний.

3. Вправи на повторення

1) Знайдіть у скоромовці спільнокореневі слова, позначте в них корінь.

Водовоз віз воду з водопроводу.

   — На які питання відповідають слова в скоромовці? Що вони означають?

2) Прочитайте. Визначте «зайве» слово у кожній групі.

Синій, синок, син, синівський.

Коза, козак, козенята, козяче.

   Складіть і запишіть речення з одним із цих слів.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні на уроці ви удосконалите своє вміння визначати корінь і добирати споріднені слова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 119)

Вправа 1

   Розгляньте малюнки.

    — Назвіть слова — назви предметів.

   Доберіть слова — назви виробів із цих продуктів.

   Чи є ці слова спільнокореневими?

   Позначте корені.

Вправа 2

   Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається?

—  Спишіть текст. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. Підкресліть їх. Позначте корінь. Підкреслене слово поділіть для переносу.

Вправа 3                                                

   Продовжіть ряд спільнокореневих слів назвою місяця. Позначте корінь.

Фізкультхвилинка

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,

Кілька раз понахилялись.

Зайчик сонячний до нас

Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.

Прудко зайчик утікає

І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав

Повернутись нам до справ.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота

Килим — тканий з візерунками виріб для вкриття підлоги, оздоблювання стін.

   Уставте пропущені букви. Позначте корінь у словах. Поставте наголос.

кил...м

кил..мок

кил...мовий

—  Доберіть назви ознак до слова килим. (Барвистий, ворсистий, візерунковий)

Барвистий — кольористий, квітучий.

2. Гра «Поєднай "родичів"»

— Відшукайте групи споріднених слів. Пронумеруйте їх. Позначте корінь.

мороз                 сніг             морозець

сніговий             холод           похолодання

холодний            морозний      сніговик

3. Гра «Добери за зразком»

    — До поданих слів доберіть споріднені за зразком. Позначте у них корінь.

Зразок: Зима — зимовий.

Малина — ...

Сніг — ...

—  Що називають слова, які відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які?

Зразок: Мороз — морозити.

Сад — ...

Малюнок — ...

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Прочитайте і доповніть твердження.

• Корінь слова — це...

• Спорідненими називаються слова, які...

• Щоб визначити в слові корінь, треба...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.120.

— Спишіть текст. До підкреслених слів доберіть по два спільнокореневі слова. Запишіть.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити