Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

КОРІНЬ СЛОВА

Урок 84. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (споріднені) СЛОВА

Мета: закріплювати вміння учнів добирати споріднені слова й визначати корінь; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовлення, увагу; виховувати любов і пошану до членів родини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Дя ел ме аль ал єн да ар

2. Словниковий диктант

Дятел, медаль, календар.

3. Вправи на повторення

1) Послухайте споріднені слова, запишіть їх по пам'яті та позначте корінь.

Сова, совиний, совеня.

Дерево, деревце, дерев’яний.

2) Яке «зайве» слово у кожному рядку поданих спільнокореневих слів?

Малий, малюнок, мало, маленький.

Буква, буквар, букет, буквений.

—  Поясніть свій вибір. (Ці слова мають спільну частину, але не близькі за значенням.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні ми продовжимо роботу над спільнокореневими словами та словами, які схожі на них, але не є «родичами».

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 125-126)

Вправа 1

    — Прочитайте текст. Як ви розумієте це прислів’я?

—  Спишіть другий абзац, уписуючи слова з довідки. Підкресліть спільнокореневі слова, позначте корінь.

Вправа 2

   Прочитайте текст. Які поради ви запам’ятали?

Дбайливий — який дбає, піклується про кого-, що-небудь; старанний, пильний.

   До підкреслених слів доберіть слова з протилежним значенням.

   До виділеного слова доберіть два спільнокореневих слова.

   Спишіть і запам’ятайте поради.

Капці — легкі туфлі, переважно для хати.

Вправа З

   Прочитайте слова. Запишіть за зразком. Позначте корінь.

Фізкультхвилинка

Із-за парт ми піднялись,

Всі добряче потяглись,

Гарно спинки всі прогнули

І про втому геть забули.

Пальці всі в замок закрили

Й стисли їх мерщій щосили.

А тепер присіли — раз!

Фізкультпауза у нас.

Піднялись і пострибали,

Мов сніжинки, покружляли.

Сіли рівно — і до праці.

Хай не стомлюються пальці.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра«"Зайве" слово»

— Вилучіть «зайве» слово у кожному стовпчику. Поясніть свій вибір.

Мамуся

рід

матуся

рідня

ненька

родина

мамочко

сім’я

— Як ти звертаєшся до мами?

2. Гра «Заповни пропуски»

— Уставте пропущені букви. Поставте наголос. 

к..лими

рушн...ки

виш...вки

виш...вані

с...рочки

сп..ван..чки

3. Гра «Добери пару»

— До слів, що означають назви предметів, доберіть за зразком спільнокореневі слова, що означають назви ознак та назви дій. Запишіть ці слова, позначте у них корінь.

Зразок:

Черга — ..., ...

Радість — .......

4. Робота в групах

    — Пригадайте слова з поданими коренями.

   Складіть речення з утвореними спільнокореневими словами.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Чого навчалися на уроці?

   Як оцінюєте свою роботу?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 126, завдання після вправи 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити