Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 89. РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ РОЗПОВІДНОГО РЕЧЕННЯ

Мета: дати учням уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення, пам'ять, увагу; виховувати любов до рідного краю.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додаток на с. 54)

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні на уроці ми ознайомимося з розповідними реченнями, з розділовими знаками в кінці цих речень, а також будемо вчитися вимовляти ці речення з правильною інтонацією.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

Настав казковий вечір.

Настав казковий вечір!

—  Прочитайте перше речення. Про що в ньому розповідається?

—  А щоб дізнатися, який знак ставимо в кінці цього речення, відгадайте загадку.

• Маленька, менша від мачини,

Ні з ким не стану на борню,

А при читанні, коли треба,

Й людини мову зупиню. (Крапка)

Д. Білоус

—  Отже, що ставимо в кінці розповідного речення?

Висновок. Речення, в якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставиться крапка.

Цвітуть сади. Шумлять гаї.

Це речення розповідні.

Розкажуть щось тобі й мені,

І крапку ставимо в кінці.

—  Прочитайте друге речення. Про що говориться в другому реченні? (На став казковий вечір!)

—  Чим друге речення відрізняється від першого? (Розділовими знаками)

—  Що стоїть у кінці другого речення? (Знак оклику)

Висновок. Якщо розповідне речення вимовляється з особливим почуттям, із захопленням, радістю, то в кінці такого речення ставиться знак оклику.

2. Робота за підручником (с. 131-132)

Вправа 2

—  Прочитайте виразно веснянку.

—  Прочитайте останнє речення.

—  Про що розповідається в цьому реченні?

—  Спишіть це речення в зошит.

Ознайомлення із правилом (с. 132)

—  Яке речення називається розповідним?

   Що ставимо в кінці розповідного речення?

   Наведіть приклади власних розповідних речень.

Фізкультхвилинка

Раз-два — всі пірнають,

Три, чотири — виринають,

П’ять, шість — на воді

Кріпнуть крильця молоді,

Сім, вісім — що є сили

Всі до берега поплили,

Дев’ять, десять — обтрусились

І за парти опустились.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Ознайомлення з окличними реченнями

Виконання тренувальної вправи 3 (с. 132)

   Прочитайте виразно вірш.

   Інтонаційно передайте захоплення тим, що зробив вітер.

   Які розділові знаки стоять у кінці кожного речення?

Ознайомлення із правилом (с. 132)

   Спишіть останнє речення вірша.

   Виконайте звуко-буквений аналіз слова яблуко.

    — Чому кількість звуків і букв у слові не збігаються?

2. Гра «Знайди "зайве" слово»

Лелека, їжак, шпак, ластівка.

   Яке слово «зайве»? Чому?

   Чи можна назвати цю групу слів реченням? Чому?

    — Об’єднайте ці слова так, щоб утворилося речення. Запишіть його. (Лелека, шпак, ластівка — це птахи.)

3. Самостійна робота

Вправа (с. 131)

   Прочитайте виразно текст.

   Чи закінчена думка кожного речення? Чому?

— Спишіть текст, уставляючи слова з довідки, які закінчать думку в реченні.

4. Перевірка виконаної роботи

    — Отже, що виражає речення?

Діти читають теоретичний матеріал з підручника (с. 131).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Які речення називаються розповідними?

   На які групи діляться розповідні речення за інтонацією?

Для підбиття підсумку діти обирають одне з речень:

• Я задоволений, але...

• Я дізнався...

• Я не задоволений, тому що...

• У мене гарний настрій, тому що...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   Складіть і запишіть три розповідних речення про прихід весни. Вивчіть правила (с. 131 -132).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити