Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 90. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ. ІНТОНАЦІЙНЕ ВИДІЛЕННЯ В РЕЧЕННЯХ СЛІВ, НАЙВАЖЛИВІШИХ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Мета: дати учням уявлення про питальні речення; вчити інтонаційно виділяти в реченнях слова, найважливіші для висловлення думки; розвивати усне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

    — Прочитайте складені речення.

   Як ви відокремили одне речення від іншого на письмі? (Крапками)

   Як ви відокремили одне речення від іншого в усному мовленні? (Паузою, зниженням голосу.)

    — Як називаються такі речення? (Розповідними)

2. Гра «Слова загубились»

    — Доповніть речення словами з довідки. Запишіть їх.

Зацвіли перші... квіти. На деревах розпустились...

Над квітами літають... Як гарно...!

(Весняні, листочки, метелики, навесні)

   Скільки речень ви записали? Доведіть, що це речення.

   Прочитайте розповідні неокличні речення; розповідні окличні речення.

   Який розділовий знак ставиться в кінці розповідного неокличного речення?                                                

— Який розділовий знак ставиться в кінці розповідного окличного речення?

3. Гра «З якої професії?»

    — Назвіть, з якої професії прийшли в життя подані прислів’я та приказки.

     Куй залізо, поки гаряче. (Коваль)

     Жартуй глечичок, поки вушко одірветься. (Гончар)

     Порожня бочка горить, а повна мовчить. (Бондар)

   Це старі слова.

   Хто керує автомобілем? (Шофер)

    — Це слово прийшло до нас із французької мови.

4. Каліграфічна хвилинка

    — Запишіть каліграфічно словосполучення.

Професія шофер, дякувати (кому?) (шофер), працювати (ким?) (шофер).

   Вимовляйте швидко і правильно.

Я — шофер. Оце — мотор,

Рама, фара, світлофор.

Л. Первомайський

      — Яке це речення за метою висловлювання та інтонацією?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

    Сьогодні ми будемо вивчати питальні речення, навчимося правильно інтонувати їх.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 132-133)

Вправа 1

   Прочитайте виразно вірш. (Вибіркове читання речень.)

   Прочитайте розповідне речення.

   Як ви його розумієте?

   Що означає слово контрабас?

Словник

Контрабас — це найбільший струнний музичний інструмент.

   Прочитайте речення, у яких про щось запитують.

   Як ви вважаєте, як такі речення можна назвати? (Питальними)

   Який знак стоїть у кінці таких речень?

Загадка

• Він після речення, цитати

Вмостився схожий на гачок,

Всіх нас примушує питати,

А сам ні пари з вуст — мовчок! (Знак питання)

Висновок. Речення, в якому про щось запитується, називається питальним. У кінці питального речення ставиться знак питання.

   Випишіть питальні речення.

Ознайомлення з правилом (с. 133)

   Яке речення називається питальним?

    — Що ставимо в кінці питального речення?

2. Цікаво знати!

У розмові двох осіб речення-запитання і речення-відповіді називаються репліками.

3. Робота в групах

Вправа 2 (с. 133-134)

   Прочитайте діалог метелика з хмарками.

Переказ тексту за питаннями вчителя. Учитель ставить питання кожній групі.

   Де жив метелик?

   Кого він зустрів?

   Про що він їх запитав?

   Що відповіли метелику хмаринки?

   На що перетворилися променисті хмаринки?

   Як ви розумієте словосполучення хмаринки-водовози?

Вибіркове списування

   Випишіть з тексту питальні речення.

    — Які розділові знаки ставимо в кінці такого речення?

4. Робота в парах

Вправа 3 (с. 134)

   Складіть за схемами питальні речення. (Один учень запитує, інший — відповідає.)

   Де живе метелик? (Метелик живе на озері.)

   До кого звернувся метелик? (Метелик звернувся до хмар.)

   У кого гостював метелик? (Метелик гостював у хмаринок.)

Фізкультхвилинка

Всі піднесли руки — раз!

На носках стоїть весь клас,

Два присіли, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! — і вгору,

Два! — і вниз,

На сусіда подивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Раз — присіли, два — піднялись.

Хай мужніє ваше тіло.

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Інтонування речень

Вправа 3 (с. 135)

   Прочитайте виразно народну пісню.

   Які розділові знаки ви поставите замість трьох крапок?

   Прочитайте вголос спочатку запитання, а потім — відповідь.

   Вимовляйте з більшою силою голосу виділені слова.

Висновок. У питальних реченнях голос підвищується на тому слові, на яке треба дати відповідь.

    — Спишіть перші два запитання і відповіді на них.

2. Робота в групах

Вправа 1 (с. 134-135)

   Прочитайте текст, дотримуючись правильної інтонації.

   Перекажіть прочитане.

   Скільки питальних речень у тексті? Скільки розповідних?

   Поясніть, які букви пропущені в першому абзаці.

   Випишіть назви тварин та їхні клички.

   Виконайте звуко-буквений аналіз слова джміль.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   З якими новими реченнями ви ознайомилися на сьогоднішньому уроці? (Питальними)

   Чому ці речення називаються питальними? (Бо в них про когось чи про щось запитується.)

   Що ставимо в кінці питальних речень? (Знак питання)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   Складіть усний діалог ромашки й метелика, які жили в квітковому будинку.

   Поміркуйте, про що могла запитати ромашка? Що їй міг відповісти метелик?

ДОДАТОК ДО УРОКУ 91

1. Робота за підручником (с. 736)

Вправа 2                                      

   Прочитайте уривок із казки «Ріпка».

   Прочитайте слова дідуся. Як ви гадаєте, яке це речення?

   Запишіть його в зошит.

Самостійна робота

   Доповніть і запишіть слова бабусі.

    — Яке це речення?

2. Гра «Шифрувальник»

люблю, я, українську, мову.

   Складіть речення зі слів, розташувавши їх у певному порядку.

Яке речення у вас вийшло?

1 варіант. Перебудуйте це речення на питальне.

2 варіант. Перебудуйте це речення на спонукальне.

3. Продовження роботи за підручником

Вправа З

   Прочитайте виразно вірш.

   Доведіть, що горобчик працьовитий.

   Прочитайте спонукальне речення. До кого звертається автор?

    — Поясніть правопис слова пір’їнку.

Списування із завданням

   Спишіть питальні речення із вправи 3.

   Відшукайте в тексті слово, яке відповідає схемі, поданій у підручнику на с. 136. (Горобець)

— Виконайте його звуко-буквений аналіз. Вимовте дзвінкі і глухі звуки в цьому слові.

4. Вірш-порада

Спонукань не жди ніколи.

Своєчасно йди до школи.

Будь привітним до батьків.

Заступайсь за малюків!

К. Мухаммаді

    — Скільки речень у вірші?

   Які це речення? Для чого вони служать?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити