Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 92. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про види речень за метою висловлювання; закріпити навички правильного інтонування речень; розвивати вміння узагальнювати; виховувати доброту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

   — Прочитайте, яке речення ви записали.

   — Зачитайте звуко-буквений аналіз слова пір’їнка.

   — Чому в цьому слові ставимо апостроф?

2. Словниковий диктант

    — Запишіть слова. Уставте пропущену букву.

В...дмідь, л...стопад, ч...рвоний, за...ць, ...атьківщина, дят..л.

   — Складіть звукову модель слів:

1 варіант — ведмідь;

2 варіант — заєць.

3. Творче завдання «Я міркую»

— Прочитайте. Поміркуйте, чи всі групи слів є реченнями. Випишіть тільки речення. Доведіть, що це речення.

Колобок стрибнув з... Котиться доріжкою. Зустрів Колобок ведмедя, Голосно пісеньку...

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Сьогодні ми будемо закріплювати знання про види речень за метою висловлювання.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Асоціативний кущ»

Учитель на дошці вивішує картку з назвою «Речення».

   Що ви уявляєте, коли чуєте це слово?

Діти дають відповіді, а вчитель записує на дошці.

Речення

питальне розповідне спонукальне окличне неокличне

2. Гра «Збери речення»

Барліг, готує, ведмідь, зимівлі, для.

Вулицю, переходь, дозволених, в, місцях.

Садку, у, малина, вашому, росте, чи.

— Запишіть правильно речення. Поясніть написання розділових знаків у кінці речення.

3. Робота за підручником (с. 137)

Вправа 1

   Прочитайте діалог між бабусею і Лесиком.

   Що цікавого дізнався Лесик?

Читання за особами

   Прочитайте питальні речення. Хто весь час запитує?

   Прочитайте відповіді бабусі. Які це речення?

   Спишіть діалог онука й бабусі.

   Зробіть звуко-буквений аналіз слова летять.

   Як ви розумієте вислів: «горошинки летять йому до рота»?

Фізкультхвилинка

Руки в боки,

Нахились вперед,

Нахились назад,

І направо, і наліво,

Щоб нічого не боліло.

Раз, два, три, чотири —

Набираємося сили.

Нахились,повернись,

До товариша всміхнись.

4. Самостійна робота

Вправа 2 (с. 137)

   Доповніть схеми речень словами з вправи.

   Запишіть утворені речення.

    — Які це речення?

5. Творча робота

Вправа 3 (с. 137)

   З’єднайте частини прислів’їв.

   Запишіть утворені прислів’я в зошит.

   Поясніть їх зміст.

1-й ряд — працює над першим прислів’ям;

2-й ряд — працює над другим прислів’ям;

3-й ряд — працює над третім прислів’ям.

6. Гра «Збери слово»

— Складіть слово, взявши з першого слова першу букву, з другого — другу, третього — третю і т. п.

Рак, день, піч, море, насіння, питання, подвір’я. (Речення)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Гра «Виправ помилки»

   Слова, зв’язані за змістом, називаються текстом. (Реченням)

   Речення виражає незакінчену думку. (Закінчену)

   Речення, в якому про щось розповідається, називається питальним. (Розповідним)

   Речення, в якому про щось запитується, називається спонукальним. (Питальним)

   Речення, в якому висловлюється спонукання, називається розповідним. (Спонукальним)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   Зробити звуко-буквений аналіз слів сьогодні, пам’ятай із вправи З (іс.137).

   До слова добрим дібрати протилежне за значенням слово.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити