Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 96. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Мета: навчати учнів встановлювати зв'язок слів у реченні за допомогою питань; закріплювати знання про головні члени речення; розвивати вміння добирати влучні слова для побудови висловлювань; виховувати старанність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

IIАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

    — Прочитайте записані речення.

   Назвіть слова, що відповідають на питання хто?.

   Назвіть слова, що відповідають на питання що робить?.

    — Як називаються ці слова?

2. Творче завдання

— Спишіть речення, розкриваючи дужки. Знайдіть головні слова. Усно поставте до них питання.

Білочка виглядає з (дупло).

Дятел шукав комаху в (кора).

Мишка сховалась у (нірка).

3. Каліграфічна хвилинка

Тт Тт Тт Ти Тв Тя Тх а'т ст ят ти ть те

   Запишіть каліграфічно.

Тихесенький вечір заходить до хати.

Засвічує в вікнах веселі вогні.

Нас кличе до столу вечеряти мати,

І гріють теплом її очі ясні.

   Назвіть у першому реченні головні слова, поставте до них питання. ((Що?) Вечір (що робить?) заходить.)

   Поставте питання від слова вечір до слова заходить.

(Вечір (що робить? ) заходить.)

   Поставте питання від слова заходить до слова до хати.

(Заходить (куди?) до хати.)

   Поставте питання від слова вечір до слова тихесенький.

(Вечір (який?) тихесенький.)

   Отже, у реченні слова зв’язані між собою.                

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Сьогодні ми з’ясуємо, як зв’язуються слова в реченні. Будемо вчитися встановлювати ці зв’язки.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна пошукова діяльність

На деревах розпустилися зелені листочки.

   Прочитайте і спишіть речення. Підкресліть головні слова.

   Назвіть цю пару слів. (Листочки (що зробили?) розпустилися.)

   Що сказано в реченні про листочки? (Листочки зелені.)

   На яке питання відповідає слово зеленії (Які?)

   Назвіть пару слів. (Листочки (які?) зелені)

   Чи сказано в реченні, де розпустилися листочки? (На деревах)

   Від якого слова ставимо питання до слів на деревах? (Розпустилися)

   Яке питання ставимо? (Де?)

   Назвіть цю пару слів. (Розпустилися (де?) на деревах.)

    — Запишіть парами слова, зв’язані між собою.

2. Вибіркове списування

Вправа 1 (с. 142)                                 

    — Розгляньте малюнок. Прочитайте текст.

   Назвіть головних героїв оповідання. (Мама, дівчинка, кіт)

   Що робив кіт?

   Спишіть перший абзац.

   Якими словами автор замінив слово кіт у наступних реченнях?

   Підкресліть головні слова.

Ознайомлення з правилом (с. 142)

3. Встановлення зв'язку між словами

Вправа 2 (с. 142)

   Прочитайте виділені речення у вправі 1.

   Установіть зв’язок між словами у виділених реченнях.

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над загадкою

Речення записане на дошці.

• Біла морква зимою росте. (Буруля)

   Яке слово є відгадкою? Назвіть кількість букв і звуків у цьому слові.

   Чим цікава буква я?

   Знайдіть головні слова в цьому реченні. Установіть зв’язок слів у ньому. Морква (що робить?) росте; росте (коли?) зимою; морква (яка?) біла.

2. Робота над прислів'ями

Вправа 3 (с. 143)

   З’єднайте частини прислів’їв.

   Запишіть їх у зошит. Поясніть, як ви їх розумієте.

   Підкресліть головні слова.

    — Виконайте звуко-буквений аналіз слова пропадає.

3. Самостійна робота

— Запишіть речення. Знайдіть головні слова в цьому реченні. Установіть зв’язок слів у ньому.

1 варіант                                           

Мар’янка гарно танцює.                     

Мар’янка (що робить?)...                    

танцює (як?)...

2 варіант

Весняне сонечко пригріває.

Сонечко (що робить?)...

Сонечко (яке?)...

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Що нового навчилися робити на уроці?

   За допомогою чого ми встановлюємо зв’язок слів у реченні?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   Прочитайте народну пісню (с. 143). Спишіть її в зошит. Установіть зв’язок між словами в першому реченні, відповідаючи на питання (с. 143).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити