Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 98. ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ ЗА ПИТАННЯМИ

Мета: навчати учнів поширювати речення за питаннями; закріплювати знання учнів про головні слова в реченні; вдосконалювати вміння встановлювати зв'язок слів у реченні, відновлювати діалог на задану тему; виховувати культуру поведінки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

— Прочитайте складену записку.

   До кого звертається Марійка в записці?

— Як дівчинка підписала записку?

2. Робота над деформованим текстом

— Складіть речення з поданих слів. Поставте потрібні розділові знаки. Кожне речення починайте з виділеного слова.

випало, голуб’ятко, з, гнізда; солов’ї, навесні, співають, гарно, ой, як; діти, граються, у, дворі, весело.

   Визначте головні слова в реченні.

   Усно встановіть зв’язок слів у першому, третьому реченнях.

   Вивчаючи тему «Речення», ми навчалися складати речення зі слів, визначати головні слова в реченні, встановлювати зв’язки між словами в реченні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

   Сьогодні ми будемо вчитися поширювати речення за питаннями.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над мовним матеріалом

— Порівняйте тексти.

• Насунула хмара. Полив дощ. Раптом визирнуло сонечко. Зазеленіла травичка. Защебетали птахи.

• Насунула дощова хмара. Полив сильний дощ. Раптом визирнуло веселе сонечко. Зазеленіла молода травичка. Дзвінко защебетали птахи.

— Чим відрізняються тексти? З якого тексту ми дізнаємося більше? Висновок. З речень, поширених іншими словами, можна дізнатися більше, ніж з речень, складених тільки з головних слів.

2. Робота за підручником (с. 145)

— Прочитайте перше речення. Скільки в ньому слів?

   Установіть зв’язок між словами в реченні.

((Хто? ) горобчик; горобчик (що робив? ) жив; жив (де? ) на дереві.)

— Прочитайте друге речення. Скільки в ньому слів?

   Яке слово підкреслює, яким був горобчик? (Веселий)

   До якого слова воно належить? (До слова «горобчик»)

   Поставте питання від слова горобчик до слова веселий. (Горобчик (який?) веселий.)

   Спишіть останнє речення.

   Підкресліть слово, якого не було в попередніх реченнях. (Високому)

   З яким словом воно зв’язане? (На дереві)

   Поставте питання від слова на дереві до слова високому.

(На дереві (якому?) високому.)

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Складання речень за схемами

Вправа 1 (с. 145)

   Зі словом весна складіть чотири речення, користуючись схемами й опорними словами. (Весна. Прийшла весна. Прийшла чудова весна. У лісок прийшла чудова весна.)

— До слова лісок доберіть звукову схему (с. 145).

2. Робота в парах. Складання діалогу на тему «У магазині»

— Пригадайте правила поведінки у магазині.

   Прочитайте діалог у парі.

Дитина. Добрий день!

Продавець. Здрастуй!

Дитина. Покажіть, будь ласка, рибку.

Продавець. У нашому магазині багато рибок. Яка саме тобі подобається? Опиши її.       

Дитина. Мені потрібна золота рибка. Вона велика, золотавого кольору, з великим червоним хвостом. Скільки вона коштує?

Продавець. Будь ласка, дивись. Вона коштує 10 гривень.

Дитина. Дякую.

   Відновіть репліки, щоб вийшов діалог.

Дитина. ...

Продавець. Здрастуй!

Дитина. ...

Продавець. У нашому магазині багато рибок. Яка саме тобі подобається? Опиши її.

Дитина. ...

Продавець. Будь ласка, дивись. Вона коштує 10 гривень.

Дитина. ...                                                                             

3. Робота над скоромовкою

Вправа 1 (с. 145)

   Прочитайте скоромовку. Скільки в тексті розповідних речень?

   Як називаємо останнє речення? Чому?

— Спишіть перше і друге речення. Підкресліть головні слова.

4. Гра «Хто швидше?»

— Поширте речення за питаннями.

Дівчатка (що роблять?)... (яку?)... пісню.

У лісі (хто?)... знайшли (кого?)....

Білка (що робить?)... на зиму (що?)...

По морю (що робив?)... плив (який?)... корабель.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Що нового навчилися робити на уроці?

   Чи сподобалося вам поширювати речення?

   Поширте речення своїми словами: Петрик читає.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   Зі словом барвінок складіть і запишіть чотири речення. Поширте їх словами з довідки (с. 145).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити