Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 99. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «РЕЧЕННЯ»

Мета: закріпити знання учнів, набуті під час вивчення теми «Речення»; розвивати мовлення, увагу; вдосконалювати вміння використовувати різні види речень в усному і писемному мовленні; виховувати інтерес до рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

—  Прочитайте записані речення.

—  Усно встановіть зв’язок слів у четвертому реченні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні ми будемо закріплювати знання, набуті під час подорожі країною Речення.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Каліграфічна хвилинка

Урок почнемо без зупинки

З каліграфічної хвилинки.

П п П п П п пис ач оч писачок

—  Що таке писачок?

Словник

Писачок — це паличка, якою розписують писанки.

—  Які бувають писанки?

2. Робота в групах

Вправа 3 (с. 147)

—  Прочитайте виразно текст.

—  Розподіліться на групи.

—  Перевірте розуміння прочитаного тексту вашими однокласниками.

Одна група ставить запитання іншій. Якщо група, якій поставлено запитання, не відповідає, тоді відповідає група, яка ставила питання, або надається можливість відповіді іншим групам.

Вибіркове списування                              

—  Спишіть другий абзац.

— Підкресліть головні слова.

3. Коментоване письмо

—  Поясніть, які розділові знаки ви поставили в кінці речень.

Ми живемо на планеті Земля...

Хто бачив Землю з космосу...

Бережіть нашу прекрасну планету...

4. Виконання вправи 1 (с. 747)

—  Прочитайте текст. Перекажіть прочитане.

—  Кого чекала маленька Зоя?

—  До чого прислухалася дівчинка?

—  З ким Зоя порівнює завивання вітру?

   Хто заспокоїв Зою?

    — Доберіть з тексту слово, близьке за значенням до слова виє. (Шумить)

5. Самостійна робота

    — Спишіть речення останнього абзацу вправи

1. Підкресліть головні слова.

    — Запишіть парами слова, зв’язані між собою.

1 варіант. Вона підходить до вікна.

2 варіант. Він тихо шумить.

Фізкультхвилинка

Руки в сторони та вгору —

На носочки піднялись.

Підніміть голівку вверх

И на долоньки подивіться.

Руки в сторони розводимо,

Опускаємо плавно вниз.

Присідати ми почнемо,

Добре ноги розімнемо.

Раз присіли — руки прямо.

Встали. Знову все так само.

Вправу дружно почали,

Нахил вліво — раз, два, три!

Повертаємося вправо,

Все виконуємо гарно.

Вліво, вправо повернулись

Ось розминці вже й кінець.

Хто старався — молодець!

6. Виконання вправи 2 (с. 147)

    — Установіть зв’язок слів у виділених реченнях вправи 1.

Зразок виконання

(Хто?) мама; мама (що зробила?) прийшла.

(Хто?) вона; вона (що зробила?) підійшла; підійшла (до кого?) до Зої.

(Хто?) Зоя; Зоя (що робить?) чекає; чекає (кого?) маму; Зоя (яка?) маленька.

7. Творча робота

    — За змістом розповідного речення побудуйте питальне речення.

Хлопчики. Діти бігали коло річки.

Дівчатка. Уранці Галинка поспішала до школи.

   Перебудуйте спонукальні речення на розповідні.

Хлопчики. Діти, бережіть книги!

Дівчатка. Оленко, поливай квіти!

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Вправа «Незакінчене речення»

• Речення виражає ...

• Речення складається ...

• Слова в реченні пишуться ...

• Перше слово в реченні треба писати ...

• У кінці речення можуть ставитися ..., якщо ...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Списати виділені речення (вправа 3, с. 147). Пояснити написання слова з великої букви.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити