Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

Урок 108. СПОРІДНЕНІСТЬ МОВ

Мета: розширити уявлення учнів про існування споріднених мов, їх словниковий запас, виникнення слів у мові; розвивати вміння розрізняти на слух та під час читання висловлювання українською мовою та спорідненими мовами; розвивати мовлення, каліграфічні навички письма; виховувати любов до мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

— Зачитайте записані прислів’я.                        

— Поясніть їх значення.                                          

2. Бесіда

—  Пригадайте, для чого людям потрібна мова?

—  З чого складається мова?

—  У який спосіб можна про щось розповідати одне одному?

—  Як обмінювались думками первісні люди? (Жестами, сигналами, мімікою, знаками, інтонацією)

—  Який найважливіший засіб людського спілкування? (Мова)

IIIПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

—  Сьогодні ми продовжимо вивчати тему «Мова і мовлення», поговоримо про спорідненість української мови з іншими мовами, а також про те, як розвивається і змінюється наша мова з часом.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Каліграфічна хвилинка

Найбільше і найдорожче добро у кожного народу — це його мова (П. Мирний).

—  Як ви розумієте цей вислів?

—  А яка мова є найдорожчим добром для українського народу? Чому?

—  Запишіть висловлювання в зошит.

2. Виконання вправи 1 (с. 759)

—  Прочитайте виразно вірш.

—  Про кого розповідається у вірші?

—  З чим автор порівнює матусю у вірші?

—  Спишіть виділені рядки.

—  Як ви розумієте написане?

3. Слухання вірша, заучування його напам'ять

Вивчайте мову українську —

дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

прекрасну, милу і чудову,

як материнську пісню колискову.

А. Каніщенко

—  До чого закликає поет?

—  Як про нашу мову сказано у вірші?

   Чому поет порівнює мову з колисковою материнською піснею?

4. Бесіда про спорідненість російської, білоруської мов з українською

Вправа 2 (с. 159)

—  Прочитайте самостійно текст.

—  Про що ви дізналися з тексту? Розкажіть коротко.

—  Мови яких народів мають багато спільного з українською мовою?

—  Прочитайте слова, які звучать подібно.

—  Прочитайте слова, які звучать по-різному.

—  Спишіть із тексту питальне речення.

Фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання вправи 3 (с. 760)

—  Прочитайте текст.

—  Які слова вам добре знайомі? З якої вони мови?

Складіть по одному реченню з відомими словами з кожної мови.

2. Творче завдання. Слухання уривка з казки «Курочка Ряба»

• Українською мовою.

Жив дід, жила баба. Була у них Курочка Ряба. Знесла курочка яйце. Поставила баба його на поличку. Мишка бігла, хвостиком махнула, яйце впало і розбилося.

• Російською мовою.

Жил дед, жила баба. Была у них Курочка Ряба. Снесла курочка яйцо. Положила его бабка на полку. Мышка бежала, хвостиком махнула, яйцо упало и разбилось.

• Білоруською мовою.   

Жыу дзед, жыла бабка. Была у іх Курачка Рабка. Снесла курачка яєчко. Поставіла яго бабка на паліцу. Мышка бегла хвосціком махнула, яєчко упало, пабілося.

—  Чи зрозуміло вам, про що я читала?

—  Які слова в цих мовах звучать подібно? А які — по-різному?

—  Запишіть слова курочка, мишка, яйце, поділяючи їх на склади для переносу.

—  Які правила переносу слів ви пригадали?

3. Виконання вправи 4 (с. 760)

—  Розгляньте малюнки.

—  Запишіть слова — назви цих предметів. Це нові слова в українській мові.

—  Які нові слова вам ще відомі?

—  Складіть і запишіть речення з ними.

4. Хвилинка-цікавинка (дивдодаток на с. 122)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

—  Що цікавого дізналися на уроці?

—  Які мови є спорідненими до української мови?

—  Як потрібно ставитись до своєї мови?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.160.

Списати текст, уставляючи пропущені букви. Підкреслене слово поділити на склади для переносу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити