Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

Урок 110. СЛОВА ВВІЧЛИВОСТІ. ЗВЕРТАННЯ

Мета: вчити школярів уживати слова та вислови ввічливості в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати вміння користуватися в своєму мовленні словами-звертаннями; формувати культуру мовлення; виховувати культуру поведінки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

— Прочитайте записані прислів’я.

   Поясніть, як ви розумієте ці прислів’я.

— Знайдіть слова, в яких букв більше, ніж звуків. (Знання, вчить, жить)

2. Гра «Знавці мови»

Клас об’єднується у групи. Кожна група отримує запитання. Після обговорення група дає відповіді на запитання. Виграє група, яка надасть більшу кількість правильних відповідей.

Картка 1

   Яке мовлення — усне чи писемне — з’явилося раніше? (Усне мовлення.)

   Що спонукало людей до створення мови? (Щоб розуміти одне одного.)

Картка 2

   Якими знаками ми користуємося, щоб записувати слова? (Буквами)

   А для чого нам потрібна мова?

Картка З

   Які мови є спорідненими до української мови?

   Як потрібно ставитися до своєї мови?

Картка 4

   Хто володіє усним мовленням? (Той, хто вміє говорити, хто знає мову.)

   Яке значення для людини має писемне мовлення?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Усі слова в українській мові цікаві, потрібні. Та є серед них «чарівні» — ті, які мають магічну силу.

   Хто здогадався, що це за слова?

   Скажіть, будь ласка, а якими словами вітаються одне з одним українці? Запис на дошці висловлювань учнів:

   Добрий день! Добрий вечір! Добрий ранок! Доброго здоров’я! Здоровенькі були! Здрастуйте! Привіт!

   Як називаються такі слова? (Ввічливі)

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати слова ввічливості в різних мовленнєвих ситуаціях, а також ознайомимося зі словами-звертаннями.

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання вправи (с. 162-163)

— Прочитайте текст. До кого звернувся Мишко?

   Слово, до якого ми звертаємося називається звертанням.

   Які розділові знаки стоять перед і після слів звертання?

   Чому дідусь мовчав?

    — Що порадив синові батько?

2. Самостійна робота

— Складіть три речення, які міг би сказати Мишко дідусеві, використавши пораду батька.

3. Каліграфічна хвилинка

    — Розплутайте криптограму.

   Запишіть каліграфічно.

Зз Зз Зз а в данн ня завдання вправа урок доручення

4. Словникова робота                                     

    — Як називаються записані слова? (Слова, близькі за значенням.)

   Утворіть словосполучення.

   З одним із словосполучень складіть речення (усно).

Фізкультхвилинка

5. Виконання вправи 2 (с. 163)

    — Прочитайте текст. Коротко перекажіть, про що в ньому йдеться.

   Що незвичне почули діти на уроці?

Робота в парах. Читання діалогу

   Хто до кого звертається?

   Який розділовий знак ставиться перед і після звертання?

Вибіркове списування

    — Спишіть імена дітей за зразком.

6. Ознайомлення з правилом (с. 163)

7. Виконання вправи 3 (с. 764)

    — Прочитайте текст.

   Які слова ввічливості ви прочитали?

   Спишіть текст. Зробіть звуко-буквений аналіз слова вітання.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ (див. додаток на с. 123)

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

   Про які нові слова ви почули сьогодні на уроці?

   Які ввічливі слова ви запам’ятали?

   Як почувається людина, до якої звертаються ввічливо?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.164.

    — Скласти і записати діалог, у якому використовуються слова вибачення.

Фізкультхвилинка

5. Запис розповіді в зошити (під керівництвом учителя)

Орієнтовна розповідь, яку можуть скласти учні

У БІБЛІОТЕЦІ

Я люблю ходити до бібліотеки. У мене є формуляр в абонементі. Мені подобається читати українські народні казки. Ці книги можна читати вдома. А в читальному залі мені цікаво роздивлятися і читати журнали. Також я цікавлюся новими книжками, що є на стелажах. Беру книги з полиці обережно, щоб інші книжки не впали на підлогу. Мій улюблений герой — Котигорошко.

6. Перевірка записаних робіт. Виправлення мовних помилок

7. Робота над прислів'ями

— Складіть прислів’я. Поясніть їх зміст.

Книга — міст у             усе знати.

Книгу читай,                світ знань.

Книгу читати —           розуму набирай.

8. Хвилинка поезії

Читають учні, які вивчили ці рядки напам’ять.

1-й учень

Як краплин у Дніпрі,

Як зірок угорі,

Як листви на гіллі —

Стільки книг на землі!

Є легкі і важкі.

На полицях, в столі —

Наші друзі книжки.

О. Пархоменко

2-й учень

В мене є книжок багато —

І новенькі, і старі.

Я піду до школи з татом,

Всі книжки віддам сестрі,

Хай вона сама читає

Про Лисичку й Журавля,

Хай вона тепер узнає,

Як багато знаю я.

П. Воронько

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

   Де ми сьогодні побували? Що вчилися робити?

   Як слід ставитися до книжок?

   Що ви порадите своїм молодшим сестрам, братам, друзям?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   Відвідайте бібліотеку і поцікавтеся, які нові книги для молодших школярів там з’явилися.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити