Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. Д. Захарійчук - 2015 рік

СЛОВО (продовження)

Урок 69. РОЛЬ ДІЄСЛІВ У МОВЛЕННІ. ДІЄСЛОВА ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета: поглиблювати знання учнів про дієслово, вчити вживати дієслова протилежні за значенням; збагачувати словниковий запас учнів, розвивати вміння застосовувати здобуті знання на практиці; виховувати працелюбність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

    — Прочитайте підкреслені дієслова, поставивши до них питання.

2. Каліграфічна хвилинка

    — Запишіть каліграфічно.

Вв ов вч слівце деревце

В рідній мові своїй

Мусиш вивчити кожне слівце,

Доглядати його,

Як старий садівник деревце.

Б. Чалий

    — До чого автор закликає в своєму вірші?

    — Знайдіть і назвіть у вірші дієслова.

    — Назвіть звуки у слові своїй.

3.   Бесіда

    — Яку частину мови ми з вами вивчаємо?

    — Послухайте вірш. Доберіть до нього заголовок. Назвіть дієслова.

Людям всім давно відоме

Дивне слово — дієслово.

Дію виконати може

І в роботі допоможе.

Треба з ним завжди дружити,

З ним нам веселіше жити.

Все, що хочеш,— в дієслові.

Це найкраще в нашій мові.

Т. Рило

     — На які питання відповідають дієслова?

     — Що вони називають?

IIIМОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

ДВА БРАТИ

Два брати жили на світі.

Був один з них працьовитий,

А другий — ледачий дуже.

Слухай казку про них, друже.

Той хоробрий і правдивий,

Той брехливий, полохливий.

Той розумний, той дурний,

Той великий, той малий.

День і ніч брати сварились

І ніколи не мирились.

Все, що перший будував,

Другий миттю руйнував.

Кожен рать повів свою,

Стрілись вороги в бою.

Із високим стрівсь низький,

На товстого йшов тонкий,

Стрів білявого чорнявий,

Огрядного — худорлявий.

На сумного йшов веселий,

На тендітного дебелий.

Ця кривавая війна —

Нині сива давнина.

Хоч брати вже й помирились,

Після них слова лишились,

Дуже горді, незалежні,

Абсолютно протилежні.

В мові ці слова живуть,

Їх антонімами звуть.

А. Свашенко

— Сьогодні ми будемо вчитися відшукувати дієслова, протилежні за значенням.

VI. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 103-104)

Вправа 7

   Прочитайте прислів’я. Поясніть його значення.

   Спишіть. Підкресліть дієслова, протилежні за значенням.

Вправа 2

   Прочитайте текст. Назвіть головного героя оповідання.

   Куди пішла мама?

   Що вона наказала Степанкові?

   Чому не боявся Степанко?

   Як хлопчик хазяйнував?

   Що мама принесла Степанкові з магазину?

   Чому підкреслені слова в першому абзаці пишуться з великої букви?

—  Випишіть із першого абзацу іменники й пов’язані з ними дієслова за зразком.

—  Спишіть останній абзац. Підкресліть дієслова. Від якого дієслова утворилося підкреслене слово?

Фізкультхвилинка

Вправа З

   Прочитайте прислів’я. Спишіть, уставляючи слова з довідки.

Робота в групах. Кожна група обирає прислів’я і складає за ним невеличку розповідь, розкриваючи зміст прислів’я.

    — Назвіть і підкресліть протилежні за значенням слова.

2. Робота в парах. Гра «Протилежності»

    —  До слів лівого стовпчика доберіть протилежні за значенням з правого. Запишіть їх парами

Купувати

мовчати

руйнувати

продавати

говорити

підігрівати

підіймати

опускати

охолоджувати

кричати

шепотіти

будувати

Учні «ланцюжком» зачитують утворені пари. З однією парою слів (за вибором) скласти і записати речення.

4.   Фронтальна робота

—  Розгляньте малюнки і прочитайте загадку. Дайте відповіді на запитання загадки. (На дошці — малюнки орла, кита, кота, крота.)

Хто літає високо?      

Хто пірнає глибоко?

Хто себе без мила миє?

Хто підземні ходи риє?

   Відгадайте загадку. Знайдіть слова, протилежні за значенням.

• Жовтий котиться клубок,

Та клубок цей — без ниток.

Ані його розмотати,

Ні нового намотати.

Цілий день катається:

Спершу піднімається,

Згодом опускається.

Як це називається? (Сонце)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

    — Які слова вчилися добирати на сьогоднішньому уроці?

—  Для чого в нашому мовленні використовуються слова, протилежні за значенням?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 105, завдання після вправи 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити