Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Речення (продовження)

65

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнками та запитаннями «День народження у Катрусі»


66

Закріплення знань про розповідне та питальне речення. Складання розповіді за малюнком і запитаннями


67

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання


68

Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення


69

Головні слова в реченні


70

Визначення головних слів у реченні. Навчальне аудіювання «Буруля»


71

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записок, адресованих батькам, однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо


72

Зв’язок слів у реченні


73

Поширення речень за питаннями. Узагальнення знань за темою «Речення»


Слово

74

Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники)


75

Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень


76

Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Змінювання іменників за зразком «один — багато». Складання речень


77

Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними словами


78

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей


79

Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Складання усної розповіді за серією малюнків на тему «Друзі птахів»


80

Велика буква у кличках тварин. Опис тварини


81

Уживання великої букви в іменах людей та кличках тварин


82

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок


83

Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів


84

Перевірна робота. Мовна тема «Іменник»


85

Слова, які називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні


86

Зв’язок прикметників з іменниками в реченні


87

Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком та запитаннями


88

Спостереження за роллю прикметників у загадках


89

Урок розвитку зв’язного мовлення. Доопрацювання, вдосконалення написаного тексту


90

Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні


91

Слова, які називають дії предметів. Складання речень за малюнками


92

Роль дієслів у мовленні. Робота над прислів’ями


93

Перевірна робота. Диктант


94

Аналіз перевірної роботи. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Змінювання дієслів за питаннями


95

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу


96

Спостереження за роллю дієслів у мовленні


97

Розповідання казки. Складання розповіді за поданим початком


98

Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають дії предметів». Фразеологізми


99

Контрольна робота. Аудіювання


100

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень


101

Службові слова, їх роль у реченні. Навчальний діалог


102

Уживання службових слів для зв’язку слів у реченні


103

Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні


104

Корінь слова. Спільнокореневі слова


105

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів


106

Перевірна робота. Списування


107

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом


108

Аналіз перевірної роботи. Добирання спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови


109

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням.


110

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова чи добирання

спільнокореневих слів


111

Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко-

буквений аналіз слів


112

Перевірна робота. Диктант


113

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за серією малюнків


Повторення вивченого за рік

114

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст


115

Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф»


116

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про слово


117

Повторення вивченого про речення


118

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією


119

Підсумковий урок
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити