Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

Урок 73. ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ ЗА ПИТАННЯМИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «РЕЧЕННЯ»

Мета: навчати учнів поширювати речення за допомогою питань; продовжувати формувати вміння інтонувати речення; удосконалювати навички читання за особами; виховувати інтерес до рідної мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 103, вправа 269)

— Прочитайте записаний вами текст.

— Скільки речень у вас вийшло?

— Про кого говориться в другому і четвертому реченнях?

— Назвіть головні слова в цих реченнях.

— Зачитайте, як ви встановили зв’язок між словами у третьому реченні. (Білка (що робила?) сиділа; сиділа (де?) на сосні.)

2. Робота над деформованим текстом (с. 103, вправа 270)

— Прочитайте слова.

— Поміркуйте, скільки речень з них можна скласти.

— Складіть і запишіть речення.

— Визначте головні слова в реченні.

— Усно встановіть зв’язок між словами в реченнях.

— Вивчаючи тему «Речення», ми навчалися складати речення зі слів, визначати головні слова в реченні, встановлювати зв’язки між словами в реченні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми будемо вчитися поширювати речення за питаннями, а також повторимо все, що ми вивчили про речення.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над мовним матеріалом

✵ Випав сніг. Укрились поля. Височіють замети. Ліс завмер.

✵ Випав пухнастий сніг. Білою скатертиною вкрились поля. Височіють великі замети. Ліс завмер до весни.

— З якого тексту дізнаємося більше?

Висновок. З речень, поширених іншими словами, можна дізнатися більше, ніж з речень, складених тільки з головних слів.

2. Виконання вправи 271 (с. 103)

— Прочитайте речення.

— Якими ще словами можна поширити речення?

(Другокласник Дмитрик читає цікавий дитячий журнал.)

— Запишіть поширене речення самостійно.

3. Письмо з коментуванням (с. 103, вправа 272)

— Прочитайте речення в лівому стовпчику.

— Доповніть їх словами з правого стовпчика.

— Запишіть поширені речення.

4. фізкультхвилинка

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Самостійна робота (с. 103-104, вправа 273)

— Поширте речення словами з довідки.

Перевірка виконаної роботи.

— Прочитайте перше поширене речення.

— Назвіть у ньому головні слова. (Вітер повіяв.)

— Прочитайте друге поширене речення.

— Про що говориться в цьому реченні.

2. Робота в парах (с. 104-105, вправа 275)

— Прочитайте опис гри «Гуси» самостійно.

— Як ви будете читати слова «матері»., «гусей»: голосно чи тихо? Чому?

— А чиї слова ви будете читати швидше — «матері» чи «гусей»?

Читання за особами

— Виберіть спонукальні речення із вправи.

— Які звертання використано в спонукальних реченнях?

— Поясніть уживання розділових знаків у кінці розповідних, питальних речень.

3. Поділ тексту на речення (с. 104, вправа 274)

— Поділіть текст на речення, позначаючи кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

1 варіант: спишіть перше і друге речення. Підкресліть головні слова в цих реченнях.

2 варіант: спишіть третє і четверте речення. Підкресліть головні слова в цих реченнях.

4. Гра «Хто швидше?»

— Поширте речення за питаннями.

Дівчатка (що роблять?)... (яку?)... пісню.

У лісі (хто?)... знайшли (кого?)...

Білка (що робить?)... на зиму (що?)...

По морю (що робив?)... плив (який.?)... корабель.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

Вправа «Незакінчене речення»

Речення виражає...

Речення складається...

Слова в реченні пишуться...

Перше слово в реченні треба писати...

У кінці речення можуть ставитися..., якщо...

Для відповіді діти використовують таблицю на с. 106 підручника.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.106, вправа 278.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити