Розробки уроків - Українська мова 2 клас II семестр за підручником М. С. Вашуленка - 2014 рік

СЛОВО

Урок 76. ГРУПУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗА РОДОВИМИ ТА ВИДОВИМИ ОЗНАКАМИ. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ЗРАЗКОМ «ОДИН - БАГАТО». СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ

Мета: навчати учнів групувати предмети за родовими та видовими ознаками, змінювати іменники за зразком «один — багато»; розвивати зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (с. 111, вправа 287)

— Прочитайте списаний вірш.

— Розкажіть, яку пору року описано у вірші.

— Поставте питання до виділених слів. Що означають ці слова?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

— Відгадайте загадку.

• У нас цю професію знають усі:

Сидить за кермом вантажівки й таксі,

Вантаж і людей він по місту розвозить

У літню спекоту й зимові морози. (Шофер)

ер шоф шофер

— Складіть і запишіть речення з цим словом.

2. Правильно вимовляй і пиши (с. 777)

— Прочитайте слова. Яку загальну назву можна дібрати до слів першого стовпчика? (Посуд)

— Другого? (Меблі)

Робота в групах

— Складіть речення зі словами: глечик, склянка, каструля, шафа, стілець, диван.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. РОБОТА ЗА ПІДРУЧНИКОМ (с. 77 7-7 72)

Вправа 288

— Розгляньте малюнки. Назвіть зображені предмети.

— Запишіть назви предметів у дві групи: посуд, меблі.

— Складіть і запишіть речення з двома іменниками (на вибір).

Вправа 289

— Прочитайте текст.

Робота в парах

— Поставте одне одному кілька запитань за змістом тексту.

— Прочитайте другий абзац. Підрахуйте, скільки в ньому речень. Які вони? До чого вони вас спонукають?

— Змініть за зразком виділені іменники. Запишіть їх.

Вправа 290

— Кожне словосполучення замініть одним словом, близьким за значенням. Потрібне слово знайдіть у довідці.

— Запишіть дібрані з довідки слова.

Вправа291

— Запишіть назви одного і багатьох предметів за зразком. Усно ставте питання до слів.

— Усно складіть речення з цими словами.

Це цікаво!

Портфель — це назва сумки із застібкою, в якій носять книжки, зошити, олівці тощо. А прийшло до нас це слово з французької мови («порте» означає «носити», «фель» — «аркуш»), тобто портфель — це те, в чому носять аркуші паперу. «Родичами» даного слова є «портмоне» (те, в чому носять гроші), «портсигар» (те, в чому зберігають сигарети).

Диктант — це слово колись означало «говорити для записування», потім — «розпоряджатися», «нагадувати». Від нього пішли слова «диктат», «диктатор».

Зошит. У сиву давнину (коли не було ще паперу) роль зошитів виконували зшиті міленькі коритця, залиті воском. Писали на них паличками. У жарку погоду такий «зошит» міг розтанути. Щодо походження самої назви, то стверджують, що її зошит отримав від слова зошитий (так тоді вимовляли слово «зшитий»), тобто це аркуші паперу, зшиті між собою.

Фізкультхвилинка

Вправа 292

— Прочитайте. Про яких птахів розповідається у тексті? Хто з птахів найкращі співаки? Хто літає вище від усіх? Швидше від- усіх? Яких птахів ви знаєте?

— Випишіть у стовпчик назви птахів. Змініть слова так, щоб видно було, що птахів багато.

— Знайди у тексті вправи слова, які не можна поділити для переносу. (У, нас, гаю, дрізд, від, усіх, орел, стриж)

Вправа 293

— Замість крапок упишіть назви чисел 1, 2, 3, щоб утворилися слова.

— Прочитайте утворені слова, поставте до них питання. (Година, підвал, стрибок)

Вправа 294

— Чи знаєте ви, що таке ярмарок? Розкажіть.

Ярмарок (нім. Jahrmarkt — річний ринок) — періодичні торги та місця, де відбувалася гуртова й роздрібна торгівля різними товарами; продавці й покупці з’їжджалися на ярмарок з різних сторін, у тому числі й з-за кордону.

— Прочитайте, що продавалося на ярмарку.

— Виділені слова змініть так, щоб кожне з них означало один предмет. Запишіть.

— Порахуйте, скільки назв предметів ужито у вірші. Кількість запишіть словом.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чого навчилися на сьогоднішньому уроці?

— Що найбільше сподобалося на уроці?

— Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С.113, вправа 295.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити